Talousarvio satsaa lapsiin ja nuoriin

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.12.2017 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Yksi ensi vuoden tärkeimmistä tavoitteista on pitää entistä parempaa huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Se onkin paras satsaus tulevaisuuteen. Tämä tarkoittaa laadukasta ja tasa-arvoista varhaiskasvatusta ja koulutusta, mutta myös pahoinvointiin puuttumista ja matalia kynnyksiä avun äärelle.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana olen erityisen iloinen siitä, että lautakunnan yksimielinen viesti kantautui budjettineuvotteluihin vahvana. Nuorten mielenterveyspalveluiden ja lasten terapiapalveluiden sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon vahvistamiselle on Espoossa vankka tuki. Tiedämme, että nämä palvelut ovat vaikuttavia. Pidetään huolta, että jokainen apua tai tukea tarvitseva pääsee niiden piiriin ajoissa.

Lasten ja nuorten palveluiden vahvistamisen tulokset eivät näy heti. Eivätkä uudetkaan satsaukset valitettavasti kaikkia elämän epäkohtia estä tai korjaa. Onkin välttämätöntä, että myös lastensuojelun palvelut pidetään kunnossa. Aihe on ollut viime aikoina pinnalla monessa suomalaisessa kaupungissa. Lastensuojelun työntekijöiden hyvinvoinnilla ja jaksamisella on suora yhteys lasten ja perheiden saaman palvelun laatuun – siihen, miten hyvin pystymme pitämään huolta haavoittuvassa asemassa olevista lapsista ja nuorista.

Espoolaiset päättäjät saattavat toisinaan kehuskella sillä, miten halvalla olemme onnistuneet toteuttamaan espoolaisten palvelut. Olemme ylpeitä tehokkuudesta ja veronmaksajien rahojen säästeliäästä käyttämisestä – monesti ihan syystä. On kuitenkin syytä muistaa, että halpa ei välttämättä ole tehokasta ja että säästeliäisyys ei takaa vaikuttavuutta. Palveluiden niukkuus ei läheskään aina ole pitkässä juoksussa edullisinta. Siksi emme voi tyytyä pelkästään halpaan. Espoolaiset ansaitsevat laatua ja vaikuttavuutta.

Budjetista löytyi laaja sopu ja se heijastelee kyllä strategiaa, jonka aiemmin tänä vuonna hyväksyimme. Silti tekemistä jää aika tavalla myös tuleville vuosille. Ensi vuoden aikanakin meidän on lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja täällä valtuustossa oltava hereillä, seurattava sekä euroja että laatua ja vaikuttavuutta ja oltava valmiina tarvittaessa reagoimaan, jos yhdessä asettamamme tavoitteet ovat vaarassa jäädä toteutumatta tai jos peräti otamme takapakkia.

Meidän tärkein tehtävämme on huolehtia, että kaikki pysyvät mukana ja että tämä kaupunki jää tuleville sukupolville tasa-arvoisempana, inhimillisempänä ja parempana paikkana ihan jokaiselle.