Katse tulevaisuuteen, Espoo

Espoossa on viisi poikkihallinnollista ohjelmaa. Niiden tarkoitus on sompailla perinteisen organisaation siilojen välissä, toteuttaa kaupungin strategiaa ja kokeilla uusia juttuja. Eri ohjelmien toiminnan (pdf) muoto vaihtelee aika paljon: osa on pysytellyt varsin toiminnallisella tasolla (esim. kauppakeskuskävelyt vanhuksille), osalla perspektiivi on ollut aika paljon laajempi (esim. ilmastonmuutoksen torjunta). Kaikki ovat saaneet aikaan reipasta toimintaa. Nyt parin vuoden toiminnan jälkeen on hyvä hetki pohtia muutamaa asiaa, jotta ryhmät toimivat parhaalla mahdollisella tavalla seuraavat kaksi vuotta. Toisaalta on syytä vähintäänkin henkisesti alkaa valmistautua myös sen jälkeiseen aikaan. Pohdin kirjoituksessani sitä, onko ohjelmien teemat valittu oikein vai jääkö jotain puuttumaan sekä miltä niiden ja Espoon tulevaisuuden pitäisi näyttää.

Read More