Vuosikertomus 2018

Vuosi 2018 jää mieleen erityisesti koulutusleikkausten torjumisesta ja mielenterveyspalveluiden vahvistamisesta Espoossa, sote-uudistuksen kompuroinnista ja ilmastonmuutoksen nousemisesta vihdoin poliittisen keskustelun keskiöön. Summaan tässä vuosikertomuksessa isoimmat teemat ja asiat, joiden puolesta olen tehnyt töitä.

Read More

Vuosikertomus 2017

Vuonna 2017 muun muassa puolustimme laadukasta koulutusta, rakensimme kivaa kaupunkia, edistimme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja vastustimme rasismia. Vuosi jää tietenkin mieleen myös kuntavaaleista, joissa sain espoolaisilta vahvan luottamuksen jatkaa työtä inhimillisen, kekseliään ja avoimen kaupungin puolesta. Siitä suuri kiitos.

Read More

Sote solmussa – Espoo kriittinen valinnanvapautta kohtaan

Puheenvuoro valtuuston kokouksessa 11.12.2017 liittyen Espoon lausuntoon Sipilän hallituksen valinnanvapauslainsäädännöstä. 

Sote-uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita olivat hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palveluiden vahvempi integraatio ja kustannusten kasvun hillitseminen. Nämä tavoitteet tuntuvat uudistuksen pyörteissä jääneen aivan muiden intressien jalkoihin.

Read More

Talousarvio satsaa lapsiin ja nuoriin

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.12.2017 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Yksi ensi vuoden tärkeimmistä tavoitteista on pitää entistä parempaa huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Se onkin paras satsaus tulevaisuuteen. Tämä tarkoittaa laadukasta ja tasa-arvoista varhaiskasvatusta ja koulutusta, mutta myös pahoinvointiin puuttumista ja matalia kynnyksiä avun äärelle.

Read More

Vuosikertomus 2016

Vuodesta 2016 jäävät mieleen erityisesti kamppailu koulutuksen ja varhaiskasvatuksen leikkauksia vastaan niin eduskunnassa kuin Espoon valtuustossakin, inhimillisyyden puolustaminen perheenyhdistämisen kiristyksiä vastaan, Syyrian lohduton tilanne sekä kansainvälisen politiikan yllätyskäänteet, kuten brexit ja Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi. Onneksi poliittisten kamppailujen joukkoon mahtui myös valonpilkahduksia ja muutamia tärkeitä voittoja. Summaan vuosikertomuksessani tuttuun tapaan omaa toimintaani kuluneen vuoden aikana.

Read More

Erävoitto avoimuudelle: Case Omnia

Erävoitto avoimuudelle Espoossa! Kaupunginhallitus hyväksyi eilen äänin 10-4 esitykseni, että tulevassa Omnia-osakeyhtiössä sovelletaan julkisuuslakia. Ammatillista koulutusta ja vapaata sivistystyötä Espoossa toteuttavan Omnian toiminta ollaan tulevaisuudessa siirtämässä yhtiömuotoon.

Read More

Päästömme eivät ole vain meidän

Pidetty puheenvuorona kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.8.2016 ilmasto-ohjelman käsittelyn yhteydessä.

Ilmastonmuutosta on mahdollista lähestyä ongelmien tai toiveikkuuden näkökulmasta. Ensimmäistä tarvitaan, jotta ymmärrämme tilanteen vakavuuden. Toista tarvitaan, jotta jaksamme ponnistella muutoksen eteen.

Read More

Tiukassa paikassa kykymme inhimillisyyteen mitataan

Jokaisella lapsella on oikeus elää turvassa ja perheensä kanssa. Valitettavasti tämä ei kaikkialla toteudu. Monet lapset ja nuoret ovat joutuneet jättämään kotinsa ja lähtemään vaaralliselle matkalle, pois sodan ja turvattomuuden jaloista. Erityisen vaikeassa asemassa ovat nämä vaaroja paenneet lapset ja nuoret, jotka ovat joutuneet jättämään perheensä. Perheenyhdistämisestä on tehty käytännössä mahdotonta, joten moni nuori jää yksin.

Read More

Ostamista voi oppia

Kaupunginvaltuusto keskusteli Kari Uotilan (vas) valtuustoaloitteen pohjalta ostopalveluiden ja ulkoistusten vaikutuksista. Näin puhuin.

Ulkoistaminen ei ole automaattisesti hyvä eikä huono asia. Vaikutukset ovat tapauskohtaisia. Toteutus ratkaisee.

On hienoa, että Espoon ulkoistettu terveysasemapilotti on onnistunut hyvin ja että sen myötä myös kaupungin omaa toimintaa on saatu kehitettyä. Sellaista johtopäätöstä ei kuitenkaan voida vetää, että yhä useampien terveysasemien ulkoistaminen johtaisi automaattisesti pelkkään hyvään. Maailma on monimutkaisempi. On selvää, että riittävä julkinen osaaminen kannattaa esimerkiksi terveyspalveluissa turvata. Se auttaa meitä myös ostamaan ja valvomaan ulkoistettua toimintaa.

Ulkoistettu toiminta vaatii erinomaista valvontaa, oma toiminta puolestaan erinomaista johtamista. Kumpikaan ei siis ole itsestään hyvää tai huonoa. Erilaisten tuotantotapojen vaikutuksia on seurattava monipuolisesti. Emme saa tuijottaa vain yhtä tai kahta mittaria, vaan meidän on kyettävä hallitsemaan kokonaisuutta.

Esimerkki: Kaupungin henkilöstömäärä ei ole kasvanut, vaikka asukkaita on tullut lisää.  Tästä tuottavuuden kasvusta olemme monesti iloinneet. Kuitenkin samaan aikaan ostopalveluiden osuus on lisääntynyt. Onko siis yksittäisen mittarin, tässä tapauksessa henkilöstömäärän, seuraaminen johtanut ilman erillistä harkintaa ostojen lisäämiseen? Kenties.

Pahimmassa tapauksessa tästä seuraa demokraattisen päätöksenteon kaventuminen. Viranhaltijapäätöksillä toteutetut ostot hautautuvat valvottavien päätösten loputtomiin listoihin (joiden sisältöä pitää vieläpä erikseen pyytää nähtäville!), eikä jälkiviisaus ehkä muutenkaan ole se demokratian kaikkein jaloin muoto. Tämän kehityksen ja viime vuosien kokemuksien valossa on kenties myös viranhaltijoiden hankintavaltuuksien suuruutta tarpeen arvioida.

Aloitevastauksesta kävi ilmi, että kaupunki suhtautuu varsin itsevarmasti omaan osto-osaamiseensa eikä koe, että ulkoistuksiin liittyisi merkittäviä riskejä. Ehkäpä nöyryydelle olisi kuitenkin tilaa. Uskon, että meillä on opittavaa ostamisesta. Olemmeko sanktioineet esimerkiksi rakentamiseen liittyviä virhetilanteita riittävällä tavalla, kun kosteusongelmia vaikuttaa löytyvän verrattain uusistakin rakennuksista?

Espoossa tehdään työtä harmaan talouden torjumiseksi jo nyt. Sitä työtä on tarpeen jatkaa. Veronkierron ja harmaan talouden lievempien muotojen vähentäminen on kaikkien meidän yhteinen etu. Ei ole oikein, että veroeuroja päätyy veroparatiiseihin etenkään tällaisena aikana, kun kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta leikataan ja laskutetaan lisää.

Toivon, että Espoo kaupunkina ja jokainen valtuustossa istuva vaikutusvaltainen toimija tekee hartiavoimin töitä sen eteen, että myös Suomen hallitus ymmärtäisi tämän, ja ryhtyisi toimeen eikä asettuisi enää poikkiteloin kansainvälisten harmaan talouden torjunnan toimenpiteiden eteen.