Om mig och min politik

Jag är en 31-årig stadsfullmäktigeledamot samt ordförande för social- och hälsovårdsnämnden i Esbo. Jag är diplomingenjör i bioinformationsteknologi och arbetspsykologi från Aalto-universitetet och jobbar som generalsekreterare för Finlands Gymnasistförbund.

Tidigare har jag arbetat bland annat i de grönas riksdagsgrupp som specialmedarbetare för Emma Kari, i produktionen för barnmusikalen ”Kolme pientä porsasta”, kommunikationskonsult, analytiker för ett företag specialiserat på boende och vårdservice för specialgrupper, projektchef för Konstuniversitetets studentkår, barnlägerledare, lärarvikarie, samt ordförande för Aalto-universitetets studentkår. Jag har fungerat i partistyrelsen för De Gröna och lett partiets utbildningspolitiska arbetsgrupp.

Jag bryr mig om världen och människors välbefinnande, och blir entusiastisk av nya idéer och möjligheter. Baserat på min tidigare erfarenhet, känns det naturligt att påverka gemensamma och för mig viktiga ärenden via politiken. Som människa och beslutsfattare är jag en kvicktänkt, fyndig och analytisk optimist. Scouterna lärde mig redan tidigt ta ansvar, och senare även förhandlingsförmågor, samarbetsförmåga och mod att ta tag i även svåra frågor.

Jag bor i Hagalund tillsammans med min make. Under fritiden kopplar jag av med bland annat böcker, matlagning, i naturen och på yogamattan, i simbassängen och på gymmet.

Milstolpar i mitt liv

Den 26.8.1987 blev jag lillasyster till två äldre bröder i en förort i norra Helsingfors. Våren 2007 tog jag steget ut i självständigheten och flyttade till Otnäs. Sedan sommaren 2012 har jag bott i Hagalund tillsammans med min make Jarno.

Min barndoms somrar spenderade jag i Porkkala natur, där jag tillsammans med min kusin drev Restaurang Stjärnstoft, ett kontor och en kör.

Jag började scouterna som 10-åring i kåren Koudat, och på den vägen är jag ännu. Scouterna har tagit mig från Noux skogar och socktorkning över öppen eld till Englands hedar och firandet av en global fredsrörelse. Under resans gång har jag lärt mig bära, förutom min rinkka, även ansvar samt att utbilda och leda folk. Scouting är en livsstil för mig och ett viktigt mentalt hem, och de värden och sätt som kommit därifrån – learning by doing, att respektera andra människor och att vara nyfiken på internationalitet – kommer alltid att vara med mig. Förutom detta, har ju så klart även naturen blivit bekant för mig och vildmarksfärdigheterna övats till sin spets.

Under gymnasietiden i Kallio Ilmaisutaidon Lukio, blev jag förtjust i skrivandets konst, men även i matematik, fysik och kemi. Student blev jag år 2006 och till studentskrivningarna läste jag i Dickursby bibliotek.

Jag skulle bli matematiklärare, men min nyfikna natur ledde in mig på bioinformationsteknologi i Otnäs där jag senare även läste arbetspsykologi och ledarskap. Mitt kandidatarbete handlade om ” Hiiliantureiden dopamiinintunnistuskykyä parantava esikäsittely” och mitt diplomarbete fokuserade på organisationskultursförändringar.

Jag dök ivrigt in i teknologlivet: jag fungerade bland annat som phuxkapten för Aalto-universitetets elingenjörsgille under åren 2008–2009, där jag ansvarade för välkomnandet av dryga 200 nya studerande till ett nytt livsskede, för smidigheten i studiernas startskede och den årslånga orienteringen till teknologlivet. Jag fungerade även i den redan hädangångna Tekniska Högskolans studentkårs Teknologsektion år 2009.

Under studielivet var det nog studentkårstiden jag lärde mig mest av. I och med Aalto-universitetets skapelse bildades även universitetets studentkår, AUS. Jag kom med i den första delegationen år 2009, innehade en förtroendepost som styrelseledamot i den första heltidsstyrelsen år 2010 och 2011 fungerade jag som styrelseordförande. Min expertis angående sammanslagning av studentkårer, samt den lagstiftning och de ledarskapsfrågor som berör ämnet, gynnade senare mitt arbete som projektchef i sammanslagningen av konstuniversitetens studentkårer i Konstuniversitetets Studentkår.

Jag blev medlem i partiet våren 2012. Från och med våren 2013 till sommaren 2017 fungerade jag i partistyrelsen och från våren 2014 till sommaren 2017 som ordförande för partiets utbildningspolitiska arbetsgrupp.

Jag kandiderade och blev vald till Esbo stadsfullmäktige hösten 2012. Som fullmäktigeledamot och som medlem i stadsstyrelsen under föregående valperiod, har jag bland annat arbetat för studerandebostäder, försvarat invandrares rätt till undervisning i sitt eget modersmål, krävt öppenhet och bättre kommunikation gentemot invånarna, skakat om organisationskulturen samt förespråkat förebyggande verksamhet, ungdomsarbete, kollektivtrafik, teknologi och metropolsamarbete – och motverkat en ökande ojämlikhet, klimatförändring och rasism.

Jag fick fortsatt mandat till stadsfullmäktige våren 2017 och påbörjade arbetet som social- och hälsovårdsnämndens ordförande. Under denna tid har vi utökat rätten till avgiftsfria preventivmedel till under 25-åringar, samt förstärkt serviceutbudet för mental hälsa, terapi, och familjestöd. Även de papperslösa får i framtiden nödvändig vård och omsorg.

Jag ställer upp i riksdagsvalet 2019. Jag vill bli riksdagsledamot, då de senaste åren tydligt visat att Finland behöver en ny generation av ansvarstagare som kompromisslöst försvarar utbildning, jämlikhet och naturen. Ansvarstagare som bygger ett öppet och mänskligt Finland – och en öppen och mänsklig värld.