Sitova hoitajamitoitus parantaa hoivan laatua ja hoitajien työoloja

Jokainen tässä maassa ansaitsee arvokkaan ja turvallisen vanhuuden. Ja jokainen hoitaja ansaitsee mahdollisuuden tehdä tärkeän työnsä hyvin. Sitova hoitajamitoitus on keino parantaa hoivan laatua ja hoitajien työoloja. Hallitus vie tämän inhimillisen uudistuksen maaliin!

Sitova mitoitus ei yksin riitä, vaan myös tekijöitä tarvitaan. Tarvitsemme enemmän alan koulutusta etenkin kasvukeskuksiin, enemmän työperäistä maahanmuuttoa ja enemmän ihmisiä – myös miehiä! – alalle.

Lisäksi on huolehdittava, että ammattilaiset jaksavat ja viihtyvät työssään. Paremmat resurssit auttavat hallitsemaan työkuormaa, mutta onnistuminen edellyttää myös hyvää johtamista. Sama pätee myös ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen, jonka on syytä kulkea käsi kädessä tämän uudistuksen kanssa.

Aivan keskeistä on varmistaa, että uudistuksen rahoitus on vakaalla pohjalla ja että uusien ammattilaisten koulutusmäärät vastaavat tarvetta. Koulutukseen on siis panostettava!