Sateenkaarinuorisotilaa tarvitaan

Mielipidekirjoitus julkaistiin Länsiväylässä 21.2.2015.

Yhteiskunta on täynnä oletuksia siitä, millaisia ihmiset ovat tai millaisia heidän tulisi olla. Seksuaalisuutta ja sukupuolta määrittävät normit rajaavat ulos suuren joukon ihmisiä. Omaa identiteettiään pohtivalla nuorella ei ole välttämättä ketään, kenen kanssa ajatuksia voisi pallotella. Kynnys hakeutua keskustelemaan asiasta ns. perinteisessä nuorisotilassa voi olla korkea.

Sisäministeriön sateenkaarinuoriin keskittyneen syrjintäselvityksen (2010) mukaan noin 36 % kyselyyn vastanneista nuorista oli kokenut koulukiusaamista seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuulumisensa takia. Yleensä kiusaajat olivat muita oppilaita, mutta myös henkilökunta saattoi osallistua samantyyppisellä kohtelulla tai hiljaisesti hyväksymällä kiusaamisen. Näin ei tietenkään pitäisi olla, mutta luvut selittävät, miksi koulua ei aina koeta parhaaksi ympäristöksi pohtia omaa sukupuoli- tai seksuaali-identiteettiään.

Toisin kuin Mika Niikko kirjoituksessaan (LV 14.2.2015) vihjaa, sateenkaarinuorisotila ei ole aikuisten ja lasten treffipaikka vaan kohtaamispaikka, johon eri ikäiset nuoret ovat tervetulleita keskustelemaan ja viettämään aikaa toistensa ja vastuullisten ammattilaisten kanssa. Nuorisolaki määrittää kunnan tehtäviksi nuorisotyön ja -politiikan eli muun muassa nuorten sosiaalisen vahvistamisen sekä nuoren kasvun ja itsenäistymisen tukemisen.

Meidän tulee tavoitella yhteiskuntaa, jossa seksuaalisuuden ja sukupuolten moninaisuus tunnustetaan, ja jossa jokaisella on tilaa rakentaa turvallisesti omaa identiteettiään. Tältä osin maailma ei ole vielä valmis, ja juuri siksi sateenkaarinuorisotilalle on tarvetta. Myös Setan ja Nuorisotutkimusseuran tutkimukset sateenkaarinuorten kokemuksista tukevat tätä. Lisäksi työtä yhdenvertaisuuden eteen on jatkettava myös kouluissa ja päiväkodeissa.

Nuoret tarvitsevat tiloja, joissa jokainen voi olla oma itsensä. On hienoa, että Espoo on edelläkävijä näin tärkeässä asiassa.

Saara Hyrkkö
kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen,
kansanedustajaehdokas (vihr)
Espoo