”Saara-tyttö haluaa viedä opiskelijalta oikeuden autoon”

Näin totesi vanhempi miesvaltuutettu, kun ehdotin, että opiskelija-asunnoilta voitaisiin vaatia tavallista vähemmän parkkipaikkoja ja että erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien äärelle voitaisiin joskus rakentaa myös kokonaan autottomia opiskelija-asuntokohteita.

Olen kaupunginvaltuuston kokouksen jäljiltä ihan äimänä. En pelkästään tytöttelyn, vaan myös äänestystuloksen takia. Kokoomus, demarit ja perussuomalaiset äänestivät nimittäin kaupunginvaltuustossa nurin useampia ehdotuksia, jonka tavoitteena on saada lisää edullisia opiskelija-asuntoja Espooseen.

Opiskelija-asuntojen ansiosta alun perin innostuin kuntapolitiikasta ja niiden puolesta olen tällä kaudella puhunut valtuustosalissa monen monta kertaan.

Opiskelijoiden määrä kasvaa Espoossa muun muassa Aalto-yliopiston kampuksen myötä merkittävästi. Opiskelijat ovat toimeentulonsa osalta jo valmiiksi varsin ahtaalla, ja leikkaukset opintotuesta ja koulutuksesta ovat kiristäneet tilannetta entisestään. Opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin helpottaa monen tilannetta, osalle se taas tuo mukanaan uusia pulmia. Yhtä kaikki, edulliset opiskelija-asunnot ovat yksi tärkeimmistä keinoista tukea opiskelijoita ja auttaa heitä keskittymään opintoihinsa.

Opiskelija-asunnot ovat myös kaupungin tapa tukea tulevien korkeakoulutettujen kotiutumista nimenomaan Espooseen.

Opiskelija-asuntoja kannattaa tietenkin rakentaa oppilaitosten ja kampusten läheisyyteen tai vähintäänkin hyvien joukkoliikenneyhteyksien päähän. Suurella osalla opiskelijoista ei ole varaa omaan autoon, ja ylipäätään seudun nuorten keskuudessa ajokortillisten määrä on vähenemään päin. Hyvä sijainti auttaa myös pitämään asuntojen hinnat kurissa, kun parkkipaikkoja tarvitaan tavallista vähemmän. Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön mukaan esimerkiksi kalliopaikan vaikutus kuukausivuokraan voi olla noin 266 euroa huoneistoa kohti. Tämä on lievästi sanottuna suolainen hinta palvelusta, jota suurin osa opiskelijoista ei tarvitse ja joka syö leijonanosan käytettävissä olevista tuloista.

Asunto-ohjelmassakin linjattu opiskelija-asuntojen tuotanto-ohjelma liikahti vihdoin eteenpäin viime vuoden marraskuussa. Toivon todella, että se tuo mukanaan pontevuutta ja pitkäjänteisyyttä espoolaisten opiskelija-asuntojen rakentamiseen. Pelkkä ohjelma ei toki vielä riitä. Jotta asuntoja saadaan, pitää kaupungin varmistaa, että hankkeilla on tosiasialliset mahdollisuudet toteutua esimerkiksi kaavoittamalla ja luovuttamalla tontteja opiskelija-asuntotuotantoa varten.

Siksi tein kaupunginvaltuuston kokouksessa kaksi toivomusesitystä, joiden tarkoitus on mitata valtuuston tahtotilaa.

Ensimmäinen kuului näin: ”Valtuusto toivoo, että opiskelija-asuntoihin sovelletaan tavallista kevyempää parkkipaikkanormia ja että erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien äärelle voidaan jatkossakin kaavoittaa myös kokonaan autottomia opiskelija-asuntokohteita, kuten Tapiolan Tuuliniityssä.” Tämän ehdotuksen kokoomus, demarit, perussuomalaiset, rkp, keskusta ja kd äänestivät melko erikoisen keskustelun päätteeksi nurin.

Toinen kuului näin: ”Valtuusto toivoo, että kaupunki osaltaan varmistaa, että laadittavan suunnitelman mukaisilla opiskelija-asunnoilla on tosiasialliset edellytykset toteutua ja että opiskelija-asuntojen tuottajat ovat jatkossakin tiiviisti mukana Espoon opiskelija-asuntotuotannon suunnittelussa.” Tämä sentään hyväksyttiin äänin 53-15.

Onneksi kohta on kuntavaalit.