Rinteen hallitus torjuu köyhyyttä ja ilmastonmuutosta

Mielipidekirjoitukseni julkaistiin Uusimaa-lehdessä 29.9.2019.

Kansanedustaja Heikki Vestman (kok) kirjoitti Uusimaa-lehdessä (23.9.) hallituksen veropolitiikasta. Vestmanin värikkäät väitteet ja erikoiset johtopäätökset kaipaavat korjauksia.

On totta, että tämän hallituksen linja poikkeaa edellisen hallituksen politiikasta. 

Suurituloisille suunnattujen veronkevennysten sijaan kevennämme pieni- ja keskituloisten verotusta 200 miljoonalla eurolla. Köyhiltä ja pienituloisilta leikkaamisen sijaan korotamme perusturvaa kymmenillä euroilla kuukaudessa. Koulutusleikkausten sijaan panostamme koulutukseen kaikilla koulutusasteilla. Luonnonsuojelusta leikkaamisen sijaan teemme kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, suojelemme yhteistä ympäristöämme ja karsimme ympäristölle haitallisia yritystukia. Nämä ovat arvovalintoja, joiden takana on helppo seistä.

Toisaalta edellisen hallituksen, jossa kokoomus valtiovarainministeripuolueena vaikutti, päätökset osaltaan vaikuttavat yhä suomalaisten arkeen. Tästä esimerkkinä kilpailukykysopimuksen myötä nousevat työntekijöiden sosiaaliturvamaksut.

Hallituksen tavoitteena on rakentaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää yhteiskuntaa. Tämä näkyy uuden hallituksen ensimmäisessä talousarvioesityksessä. 

Ilmastokriisi otetaan viimein vakavasti ja se näkyy myös verotusta koskevissa ratkaisuissa. Korotukset kohdistuvat välillisesti verotettaviin kulutushyödykkeisiin, kuten polttoaineisiin, tupakkaan ja virvoitusjuomiin. Työhön autolla kulkevan bensalasku kallistuu noin 8 euroa kuussa. 

Tasa-arvoisen hyvinvointivaltion vahvistaminen hyödyttää kaikkia suomalaisia tulotasosta riippumatta. Esimerkiksi koulutukseen ja varhaiskasvatukseen panostamalla rakennetaan kansakuntamme tulevaisuuden menestystä ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia taustasta riippumatta.

Perusturvan korotukset auttavat nostamaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia suomalaisia pois köyhyydestä. Samaan aikaan on tietenkin pidettävä huolta siitä, että työtä löytyy yhä useammalle, että sosiaaliturva uudistetaan yhteensopivaksi nykyisen työelämän kanssa, että palkalla tulee toimeen ja että ihmiset pysyvät työkykyisinä nykyistä paremmin.

Vestmanin ja kokoomuksen tapa jakaa suomalaiset “ahkeraan työssäkäyvään keskiluokkaan” ja joihinkin muihin on omiaan lisäämään polarisaatiota ja eriarvoisuutta yhteiskunnassamme. Yhteinen tavoitteemme tulisi olla parantaa kaikkien, mutta aivan erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asemaa ja vahvistaa hyvinvointivaltion perustuksia. Juuri tähän hallitus pyrkii.