Puolueen muutosohjelma

Vaalitappio kirvelee, mutta herättää. On pakko pysähtyä ja uudistua. Oppia menneestä ja rakentaa tulevaa. Samalla myös pitää kiinni siitä, mikä toimii ja mikä meitä yhdistää.

Puolueen uudistamisen kulmakivet ovat ohjelmallinen ajatustyö, järjestötoiminta, viestintä ja johtaminen. Jokaisessa niistä on varaa parantaa. Vihreiden täytyy löytää suunta, joka herättää luottamusta ja kutsuu yhä useampia mukaan muuttamaan maailmaa yhdessä.

Muutoksen tekemiseen tarvitaan meitä kaikkia. Mutta on selvää, että muutosta pitää myös johtaa. Puheenjohtajan ja puoluesihteerin on toimittava tiiminä, kun aatteellista, järjestöllistä, viestinnällistä ja toimintakulttuuriin liittyvää uudistustyötä luotsataan eteenpäin.

Puheenjohtaja ei voi tyytyä osoittamaan ongelmia, vaan hänen on kyettävä ratkaisemaan niitä. Vaikeiden asioiden toteaminen on helppoa, mutta juurisyiden tunnistaminen, ongelmien palastelu ja toimivien ratkaisujen rakentaminen on paljon vaikeampaa. 

Kokosin omaan muutosohjelmaani kuusi ehdotusta ensiaskeliksi puolueen uuteen alkuun. Klikkaa otsikoita tutustuaksesi sisältöihin syvemmin.

Tämä muutosohjelma käsittelee puolueen johtamisen, järjestötoiminnan, viestinnän ja toimintakulttuurin kehittämistä. Aatteellista työtä ja poliittisia sisältökysymyksiä käsittelen laajemmin myöhemmin. Muutama sana niistäkin viimeisen otsikon alla.

Kirkastetaan visio ja korjataan yhdessä kurssia

Olemme antaneet liian kauan muiden sanoittaa, mitä Vihreät on. Visiomme ja ratkaisumme on tehtävä suomalaisille tutuksi. Kädenlämpöisyys on karistettava ja korvattava raikkaiden ideoiden kulttuurilla.

Vahva, toiveikas ja erilaisia ihmisiä puhutteleva tulevaisuusvisio sekä selkeä yhteinen suunta rakentavat liimaa liikkeeseen ja tarttumapintaa puolueeseen. Kilpailijoiden leimakirveet on voitettava kiinnostavilla ehdotuksilla, uskottavilla ajatuksilla ja vetoavalla viestillä. Mielikuvia ei pidä vähätellä – oma linja on kirkastettava puheissa ja teoissa. Meidän on haastettava omilla ratkaisuillamme uskottavasti sekä oikeisto että vasemmisto. Tarvitsemme kasvuohjelman, jonka toteuttamiseen voi osallistua jokainen johdosta jäsenistöön asti.

Konkreettisia askelia: Kirkastetaan olemassaolomme tarkoitus ja visiomme tulevaisuudesta. Rakennetaan kasvuohjelma ja toteutetaan sitä koko porukan voimin. Uudistetaan puolueen strategia.

Ruokitaan uusia ideoita ja lavennetaan aiheiden kirjoa

Vihreät on yhteiskuntaa uudistava voima, ja siksi tehtävämme on tuoda pöytään uusia ajatuksia ja perusteluita tarvittaville muutoksille. Tässä kaikessa olemme liikkeenä mielestäni alisuoriutuneet viime vuosina. 

Tarvitsemme lisää syvällistä ajattelua, selkeitä sanoituksia ja aktiivista otetta julkisessa keskustelussa. Haetaan omistajuutta monipuolisesti eri aiheista – vanhoja vahvuuksiakaan unohtamatta.

Uudet ajatukset syntyvät harvoin tyhjiössä – siksi vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan, järjestöjen, yritysten, tutkijoiden, taiteilijoiden, aktivistien ja asiantuntijoiden kanssa on meille elintärkeää.

Konkreettisia askelia: Tuetaan kansanedustajia rakentamaan vahvoja profiileja ja ottamaan tilaa julkisessa keskustelussa. Tehdään työryhmistä uusien ajatusten hautomoita. Pidetään aktiivisesti yhteyttä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.

Vahvistetaan sisäistä sietokykyä ja keskinäistä luottamusta

Vihreitä yhdistävien asioiden lista on painavampi kuin meitä erottavien. Erimielisyydetkin kuuluvat politiikkaan. Toisinaan se aiheuttaa kipuilua, vaikka moninaisuuden pitäisi olla meille voimavara ja ovien auki yhä useammalle osallistua ja tulla mukaan. On tärkeää kasvattaa sisäistä sietokykyä sille, että porukkaan mahtuu monin eri tavoin ajattelevia ihmisiä. Tämä edellyttää keskinäisen luottamuksen vahvistamista.

Konkreettisia askelia: Keskustelukulttuuria pitää johtaa siten, että kukaan ei epäröi tuoda mielipiteitään esiin. Uskotaan toisistamme hyvää ja tuetaan myrskyn keskelle joutuvia. Puututaan epäasialliseen toimintaan ja kohdellaan toisiamme hyvin. Nostetaan kissat pöydälle, ei anneta asioiden jäädä hampaankoloon. Varmistetaan, että tieto kulkee puolueen sisällä.

Tehdään vapaaehtoistyön ja jäsenyyden kunnianpalautus

Vihreissä on tehtävä vapaaehtoistyön ja jäsenyyden kunnianpalautus. Tarvitsemme enemmän osallisuutta, kiittämistä, toimeen tarttumista ja hauskanpitoa. Puolueen jäsenillä ja toimijoilla on oltava mahdollisuuksia vaikuttaa, kokemus joukkoon kuulumisesta ja kivaa yhdessä. Ihmisille on tarjottava syitä ja matala kynnys lähteä mukaan. Puoluetoimistolla, piireillä ja liitoilla sekä paikallisyhdistyksillä on tässä tärkeä rooli, mutta olennaista on myös, että ne eivät toimi tulppana yksittäisten jäsenten ja toimijoiden aktiivisuudelle.

Konkreettisia askelia: Kutsutaan ihmisiä mukaan yhdistyksiin ja aktiivisiin tukiryhmiin myös vaalien välillä. Otetaan käyttöön säännölliset ja simppelit jäsenkyselyt politiikan eri aiheista ja jatkuva palautekanava korjaavalle ja kiittävälle palautteelle. Järjestetään Iso Hauska Kohtaaminen kerran vuodessa ja pienempiä pitkin vuotta. Voisiko Vihreillä olla oma äppi, josta löytyisivät niin kyselyt, tietoiskut kuin Verden artikkelitkin?

Heittäydytään kohtaamisiin ja keskusteluihin

Uskon ihmisten kohtaamiseen ja kunnioittavaan keskusteluun. Uskon siihen, että kun ihmiset tapaavat toisiaan, ymmärrys lisääntyy ja luottamus vahvistuu. Siksi ainoa tapa kääntää puolueen kurssia on heittäytyä keskusteluun ja olla läsnä ihmisten elämässä – turuilla, toreilla ja kyllä vaan, myös tiktokissa. Tähän tarvitaan meitä kaikkia.

Konkreettisia askelia: Mennään sinne, missä ihmiset ovat. Kansanedustajat kiertueelle. Otetaan sosiaalinen media jälleen haltuun. Kuunnellaan, keskustellaan, väitellään ja opitaan.

Johdetaan puoluetta ammattimaisesti ja lempeän lujasti

Puoluejohtajan tehtävä on poikkeuksellisen vaativa johtamistehtävä. Siinä onnistumiseen tarvitaan paineenkestävää päätä, nopeita hoksottimia, aatteellista kompassia, kokoavaa voimaa ja näkemystä siitä, mihin olemme menossa. Puheenjohtajalla ja puoluesihteerillä on oltava selkeä työnjako ja yhteinen sävel, jotta koko puolueorkesteri saadaan soimaan samassa tahdissa.

Kirkkaat tavoitteet ja selkeät odotukset helpottavat sekä henkilöstön että vapaaehtoistoimijoiden työtä. Kun puolueen talous on niukka, yhä useampia asioita tehdään vapaaehtoisvoimin. On ensiarvoisen tärkeää, että niin henkilöstön kuin vapaaehtoistenkin johtamiseen panostetaan.

Pidetään muutostenkin keskellä kiinni siitä, mikä meitä yhdistää.

Kun reilu kymmenen vuotta sitten etsin itselleni sopivinta puoluetta, löysin Vihreistä joukon, joka jakaa vahvan yhteisen arvopohjan ja joka on valmis uudistamaan yhteiskuntaa kestävästi ja reilusti. 

Vihreissä ihmiset välittävät sydänjuuriaan myöten ilmastosta, luonnosta ja eläimistä. Olemme valmiita tekemään kaikkemme ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi. Vihreissä kunnianhimoinen ilmasto- ja ympäristöpolitiikka yhdistyy luontevasti köyhyyden torjuntaan ja elinkeinopolitiikkaan, ja juuri sen kaltaista ajattelua tässä ajassa tarvitaan. Maailmaa voidaan muuttaa paremmaksi ja se voidaan tehdä niin, että kaikki pysyvät muutoksessa mukana.

Vihreät on porukka, joka puolustaa tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja jokaisen vapautta olla oma itsensä. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää ja toimimme aktiivisesti sen poistamiseksi. On huojentavaa tietää, että ihmisarvosta ja yhdenvertaisuudesta ei tarvitse omien kanssa vääntää.

Uskomme sivistyksen, koulutuksen ja tutkimuksen voimaan ja kykyyn muovata yhteiskuntia ja ihmisiä. Sivistys on niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin vapauden tae. Kyse ei ole vain osaamisen, tiedon ja taitojen kartuttamisesta, vaan myös ihmisenä kasvamisesta, yhteisöön kuulumisesta ja uuden luomisesta. Puolustamme tinkimättömästi tasa-arvoista koulutusta, vapaata tiedettä ja monipuolista kulttuuria.

Teemme johdonmukaisesti töitä rauhan ja kansainvälisyyden puolesta. Rakennamme maailmaa, joka on reilu niillekin, joilla on vähän. Mielestämme välittäminen ei saa pysähtyä valtioiden rajoihin. Puolustamme solidaarisuutta ja globaalia vastuuta.

Vihreiden tavoitteena on uudistaa yhteiskuntaa, vahvistaa demokratiaa ja lisätä ihmisten vaikutusmahdollisuuksia. Päätösten tulee perustua parhaaseen saatavilla olevaan tietoon, ja niiden taustalla olevat arvovalinnat on tehtävä näkyväksi.