Puheenvuoroni translaista: Valitaan sanamme mieluummin empatian kuin ennakkoluulojen pohjalta.

Eduskunta alkoi 24.1.2023 käsitellä lakia sukupuolen vahvistamisesta eli translakia.

Arvoisa puhemies!

Tätä hetkeä on odotettu. Ja sen puolesta on tehty työtä. Pääsemme vihdoin korjaamaan auttamattomasti vanhentuneen translain.

Translain uudistuksen myötä laista poistuu vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä ehtona sukupuolen vahvistamiselle. On korkea aika, että tämä lainsäädäntömme häpeätahra poistetaan. 

Lisäksi sukupuolen juridinen vahvistaminen eriytetään lääketieteellisistä hoidoista. Uudistus vahvistaa transihmisten itsemääräämisoikeutta ja kehollista koskemattomuutta. Suomi on saanut nykyisen lain takia toistuvasti huomautuksia ihmisoikeustoimijoilta.

Nykyinen translaki on surullinen esimerkki lainsäädännöstä, joka vaikeuttaa ihmisten päivittäistä elämää ja ennen kaikkea loukkaa ihmisoikeuksia. Tämän lain puitteissa hyvinvointivaltiomme epäonnistuu tehtävässään: kaikkien ihmisten oikeudet eivät ole yhtäläisiä.

Arvoisa puhemies

Ihmisoikeuksien ei pitäisi olla mielipidekysymys tai omantunnonkysymys. Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle. 

Kun seuraa julkista keskustelua translaista, ei voi välttyä ajatukselta, että vapaus, yhdenvertaisuus ja maailman muuttuminen pelottavat monia.

Pelko pois. Maailma, jossa näemme toisemme ja arvostamme toisiamme ja jossa jokainen voi olla turvallisesti oma itsensä, on parempi meille kaikille. 

Translaissa ei ole kyse vain sanoista ja pykälistä vaan olemassaolevista ihmisistä – ihmisten arjesta, hyväksytyksi tulemisesta, turvallisuudesta, perustavanlaatuisista ihmisoikeuksista, oikeudesta olla oma itsensä. Tämän toivon jokaisen ottavan huomioon, kun käymme keskustelua translaista ja sukupuolivähemmistöön kuuluvista ihmisistä.

Arvoisa puhemies

Nyt käsittelyssä oleva laki on merkittävä parannus nykytilaan, mutta kaikkia ongelmia sekään ei korjaa. Juridisen sukupuolen vahvistaminen ei uudistuksenkaan myötä ole mahdollista alaikäisille translapsille ja -nuorille. Tämä ei ole sopusoinnussa lapsen oikeuksien kanssa. Se, että alaikäisellä ei ole mahdollista vahvistaa oikeudellista sukupuoltaan altistaa translapset ja -nuoret jatkuvalle väärinsukupuolittamiselle ja syrjinnälle. 

Alaikäisten transihmisten aseman parantamiseksi on käynnistettävä viipymättä valmistelu. Tätä edellytimme myös lakivaliokunnassa. Vihreiden kanta ja tavoite on ollut aiemmin ja on edelleen selkeä: itsemääräämisoikeus kuuluu kaikenikäisille. Myös intersukupuolisten lasten tarpeeton kosmeettinen kirurgia tulee kieltää lailla. 

Translapselle ja -nuorelle sukupuolen juridinen vahvistaminen helpottaisi kohdatuksi tulemista oikeassa sukupuolessa ja tukisi sitä kautta lasten ja nuorten hyvinvointia. Translasten ja -nuorten oman identiteetin vähättely sen sijaan toimii päinvastoin.

Arvoisa puhemies

Työtä yhdenvertaisuuden puolesta tarvitaan niin kauan, kun on nuoria, jotka eivät voi kotona, koulussa tai kadulla olla turvallisesti oma itsensä. Niin kauan, kun sukupuolivähemmistöön kuuluva joutuu toistuvasti selittämään itseään tuntemattomille bussissa ja neuvolassa, ja kohtaamaan syrjintää työelämässä.

Ja työtä tarvitaan myös kaiken sen jälkeen. Työ ihmisoikeuksien puolesta ei nimittäin ole mikään vääjäämättä etenevä juna, joka jonain päivänä saapuu pääteasemalle, ja niin maailma on valmis.

Maailma kyllä muuttuu ja juna menee eteenpäin. Mutta me tiedämme kansainvälisten esimerkkien pohjalta, että se juna voi kulkea myös toiseen suuntaan.

Arvoisa puhemies

Jatkossakin tarvitaan siis sitkeää työtä sen puolesta, että jokainen ihminen voi elää omana itsenään ja olla yhdenvertainen lain edessä. Asiat etenevät välillä raastavan hitaasti, askel kerrallaan. Jokainen askel on silti tärkeä.

Vihreissä olemme tehneet hartiavoimin töitä hallituksen sisällä, että lakiesitys vihdoin saatiin valmiiksi. Ja tulemme tekemään kaikkemme, että se saadaan eduskunnasta läpi.

Sukupuolivähemmistöjen oikeudet eivät ole toissijainen tai vähäpätöinen asia. Olen pettynyt sosiaali- ja terveysministeriössä tehtyyn priorisointiin, jonka myötä juuri translain uudistaminen jäi roikkumaan näin kalkkiviivoille. Toki tämän lain ongelmat ovat olleet myös aiempien hallitusten tiedossa, eivätkä ne silti ole ryhtyneet työhön asian korjaamiseksi.

Vähintä mitä näiden viivästysten jälkeen valtio voisi tehdä, on kantaa vastuuta tekemistään ihmisoikeusloukkauksista, pyytää anteeksi ja tarjota korvauksia pakkosteriloinnin kohteeksi joutuneille.

Arvoisa puhemies

Transihmiset ovat joutuneet odottamaan lain uudistamista ja oikeuksiensa toteutumisesta jo aivan liian pitkään. On täysin kohtuutonta, että he joutuvat vielä viime metreillä jännittämään, saadaanko laki maaliin ja kuuntelemaan leimaavaa keskustelua lain vastustajien suunnalta. Onneksi lain taakse saatiin sosiaali- ja terveysvaliokunnassakin varmistettua enemmistön tuki – olkoonkin, että viime hetken viilausten taustalla olevat huolet ovat asinatuntijalausuntojen perusteella lievästi sanottuna hataralla pohjalla.

Vetoan kaikkiin kansanedustajiin, jotta laki hyväksytään ja jotta asiasta käytävä keskustelu olisi transihmisiä kunnioittavaa. Nykyinen laki rikkoo itsessään ihmisoikeuksia ja altistaa transihmisiä syrjinnälle. Leimaava puhe puolestaan lietsoo vihapuhetta ja uhkauksia transihmisiä kohtaan.

Sanoilla ja ehkä erityisesti tässä salissa käytetyillä sanoilla luodaan todellisuutta. Valitaan sanamme mieluummin empatian kuin ennakkoluulojen pohjalta.