Puheenvuoroni eduskunnan Nato-keskustelussa: Rauhan ja vakauden puolesta, ei ketään vastaan.

Eduskunta aloitti maanantaina 16.5.2022 lähetekeskustelun Suomen Nato-jäsenyydestä.

Arvoisa puhemies!

Annan täyden tukeni Suomen Nato-jäsenyyden hakemiselle. Suomen ja suomalaisten puolesta, rauhan ja vakauden puolesta, ei ketään vastaan.

Jag stöder Finlands ansökan om medlemskap i NATO.

En iloitse siitä, että maailma juuri nyt on sellainen, jossa pitkäjänteinen työ rauhan ja vakauden puolesta ei riitä. Että joudumme etsimään uusia tapoja pitää lapsemme poissa sodan jaloista.

Mutta siitä iloitsen, että me suomalaiset ja me kansanedustajat teemme tämän päätöksen yhdessä. Huolellisen harkinnan päätteeksi. Tietoisena siitä, että täydellisen varmoja tai riskittömiä vaihtoehtoja ei ole – silti päättäväisesti.

APM

Venäjän oikeudeton hyökkäys ja raaka toiminta Ukrainassa on muuttanut Suomen ja koko Euroopan turvallisuusjärjestystä perustavanlaatuisesti. Merkkejä on tottakai ollut ilmassa jo aiemmin, mutta helmikuussa käynnistyneet tapahtumat olivat viimeinen vahvistus Putinin Venäjän arvaamattomuudesta – piittaamattomuudesta kansainvälistä oikeutta kohtaan, valmiudesta tuhota naapurimaansa lapset, aikuiset ja vanhukset sekä pelosta vapautta ja demokratiaa kohtaan.

Suomalaisten enemmistö kääntyi nopeasti Nato-jäsenyyden kannalle ja sittemmin kannatus on entisestään vankistunut. Vastuu päätöksestä on meillä kansanedustajilla, mutta suomalaisten muuttunut mielipide antaa aivan uudella tavalla tilaa tehdä ratkaisuja.

Olemme joutuneet punnitsemaan, mitkä valinnat varmimmin vahvistaisivat Suomen turvallisuutta muuttuneessa tilanteessa. Jaan itsekin sen varsin yksituumaisen johtopäätöksen, että Nato-jäsenyys olisi vahvin lisäturva sen puolesta, ettei Suomi enää koskaan joutuisi sotaan.

APM

En suhtaudu Natoon kritiikittömästi, ei mikään liitto ole täydellinen eikä mikään ratkaisu riskitön. Nato on olemassa olevista puolustusratkaisuista kuitenkin mielestäni paras – tai vähiten huono, kummin päin sen haluaakaan nähdä. 

On tärkeää ymmärtää ja muistaa, että Nato ei ole mikään hopealuoti, joka ratkaisee kaikki ongelmat. Se on puolustuksellinen ratkaisu, jonka ensisijainen tavoite on varmistaa, ettei sota koskaan leviä Suomeen ja toisaalta, että pahimmankaan sattuessa emme jää yksin.

Turvallisuus ja vakaus vaativat kuitenkin myös paljon muuta.

Nato-jäsenyys ei sulje pois aktiivista työtä rauhan ja ydinaseriisunnan puolesta. Pikemminkin ajattelen, että panostamme niissä tarvitaan enemmän kuin ehkä koskaan. NATOn jäsenenäkin tavoitteenamme on oltava kestävä rauha ja ydinaseeton maailma.

Odotan, että jäsenenä Suomi ottaa aktiivisen roolin Naton sisällä – aivan kuten toimimme aktiivisesti EU:ssa, YK:ssa ja muissa kansainvälisissä yhteyksissä. Pohjoismaisen yhteistyön painoarvo tulee Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden myötä kasvamaan entisestään. Meillä on annettavaa erityisesti Pohjolan, mutta myös koko Euroopan vakauden varmistamiseksi. 

Jäsenyys itsessään pitää sisällään lupauksen solidaarisuudesta. Me olemme valmiita auttamaan myös muita hädän hetkellä.

APM

Voi olla, että tulevina päivinä ja viikkoina kansakuntamme kriisinkestävyyttä koetellaan, kun Nato-prosessimme etenee. Vastaan voi tulla jos jonkinlaisia reaktioita ja kannanottoja Naton sisältä ja ehkäpä erityisesti sen ulkopuolelta.

Vaikuttaa ilmeiseltä, että Venäjän mahdolliset yritykset puuttua Suomen omiin valintoihin lähinnä vankistaisivat päättäväisyyttämme, mutta monenlaista ikävää voi silti olla edessä. Joka tapauksessa viisainta on pitää pää kylmänä ja edetä rauhassa askel kerrallaan. Me kestämme kyllä.

APM

Kukaan meistä ei toivonut näkevänsä tällaista kevättä. Mutta tässä nyt olemme.

Suomessa tähän hetkeen johtanut prosessi on osoitus vahvasta demokratiasta, jossa kansa, puolueet, eduskunta, hallitus ja presidentti ovat toimineet yhdessä.

Tiivis yhteydenpito kumppaneihimme maailmalla on pohjustanut tietä Suomen Nato-jäsenyydelle. Ulkoministerin ja presidentin pitkäjänteiset diplomaattiset ponnistelut, koko hallituksen aktiivinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja myös aiempien hallitusten työ on varmistanut että Nato-optiomme on nyt tilanteen sitä vaatiessa käyttökelpoinen.