Päivähoito-oikeus on ennen kaikkea lapsen oikeus

Tämä on iloinen päivä Suomen lapsille ja perheille! Päiväkodeissa ryhmäkoot pienenevät ja jokaisen lapsen tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen tekee paluun. 

Harva asia tuntuu politiikassa niin tärkeältä kuin rakentaa lapsille hyvää, mahdollisimman tasavertaista pohjaa ponnistaa elämään. Sen puolesta meidän on tehtävä kaikkemme. Lasten erottelu varhaiskasvatuksessa vanhempien työmarkkina-aseman mukaan rikkoi räikeästi tätä vastaan.

Subjektiivinen, yhdenvertainen päivähoito-oikeus on ennen kaikkea lapsen oikeus varhaiskasvatukseen, sosiaalisiin suhteisiin ja vakauteen. Siihen, että esimerkiksi nelivuotiaan lapsen ei tarvitse luopua kaveripiiristä ja päiväkodin tutuista rutiineista, vaikka kotona arki mullistuisi uuden vauvan tai vanhemman työttömyyden takia. Päivähoito-oikeudella on kuitenkin kiistatta myös laajempia vaikutuksia: Se tukee perheitä, työnantajia ja koko yhteiskuntaa.

Laadukas varhaiskasvatus on tehokas keino edistää lasten hyvinvointia, oppimista ja kouluvalmiuksia. Se ehkäisee syrjäytymistä ja ylisukupolvista huono-osaisuutta. Yhä useampi tutkimus on tämän osoittanut. Siksi on niin tärkeää, että varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on aidosti mahdollisuus tehdä työtään hyvin ja että vanhemmat voivat luottaa lastensa saavan riittävästi huomiota ja turvallisen aikuisen aikaa päiväkodissa.

Hallitusneuvotteluissa olin itse neuvottelemassa varhaiskasvatukseen viime kaudella varhaiskasvatukseen tehtyjen heikennysten perumisesta. Tänään noista tärkeistä päätöksistä tulee totta.