Neljä uudistusta suomalaiseen neuvolajärjestelmään

Tiedote 3.2.2021

Vihreiden kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö ehdottaa neljää uudistusta suomalaiseen neuvolajärjestelmään, jotta se voisi tukea yhä useampia vanhempia ja sitä kautta lisätä lasten hyvinvointia.

– Neuvola on upea keksintö, jota kannattaa vaalia ja myös kehittää. Tuoreena vanhempana tunnen suurta kiitollisuutta neuvolaa kohtaan, mutta kaikki eivät löydä sieltä tarvitsemaansa tukea. Uskon, että neuvolassa voisi olla potentiaalia vieläkin vaikuttavampaan työhön perheiden tukemiseksi, Hyrkkö kertoo. 

Hyrkön esittämään neuvolan päivityspakettiin kuuluisi uniohjausta vauvaperheille, jokaiselle äidille mahdollisuus äitiysfysioterapiaan synnytyksen jälkeen, tukea ja kannustusta tasa-arvoiseen vanhemmuuteen sekä rohkaisua tukipalveluiden käyttöön. Keinoja on avattu tiedotteen lopussa laajemmin.

– Oma kokemukseni neuvolasta on ollut oikein hyvä, mutta ikävä kyllä toisenlaisiakin tarinoita kuulee paljon. Vanhempien väsymykseen ei aina suhtauduta tarvittavalla vakavuudella, tukea äidin fyysiseen toipumiseen synnytyksestä ei juuri ole tarjolla ja isät saattavat tänäkin päivänä kokea jäävänsä sivuosaan. Näihin asioihin tarvitaan muutos. Ajattelen, että tukea on tarjottava mieluummin liian monelle ajoissa kuin liian harvalle liian myöhään, Hyrkkö toteaa.

Neuvola tavoittaa lähestulkoon jokaisen vauvaperheen hyvissä ajoin ennen lapsen syntymää ja huolehtii vauvan terveyden lisäksi vanhempien tukemisesta uudessa elämänvaiheessa. Silti moneen vauvaperheen kannalta aivan keskeiseen kysymykseen joutuu etsimään neuvoja muualta kuin neuvolasta. 

– Olisi tärkeää, että jokainen perhe saisi neuvolasta tarvitsemaansa tukea. Tämä edellyttää, että neuvolassa työskentelevillä terveydenhoitajilla on riittävät resurssit ja tarvittava osaaminen, jotta he voivat sitä tukea tarjota. Tunne siitä, että yksin ei tarvitse pärjätä, on tuoreelle vanhemmalle todella tärkeä. Vaikka apua ei juuri nyt tarvitsisi, voi pelkkä tieto tuen mahdollisuudesta lohduttaa, Hyrkkö päättää.

Keinot neuvolajärjestelmän päivittämiseksi:

Vauvaperheille uniohjausta.
 Riittävä uni on sekä vauvan kehityksen että vanhempien jaksamisen kannalta tärkeää. Silti tällä hetkellä uneen ja nukahtamiseen liittyvä opastus on monessa kunnassa pitkälti vanhempien oman harrastuneisuuden varassa. Liian usein sanotaan, että pohjaton väsymys vain kuuluu vauvavuoteen. Tuskin vauvavuodesta tosiaan selviää ilman yksinäisten öiden ikuisuudelta tuntuvia hyssyttelyjä tai unitaantumia. Mutta sitä suuremmalla syyllä olisi tärkeää tarjota perheille neuvoja niiden kanssa pärjäämiseen. 

Jokaiselle äidille mahdollisuus äitiysfysioterapiaan synnytyksen jälkeen. Henkinen ja fyysinen palautuminen synnytyksestä kulkevat käsi kädessä. Synnytys on keholle valtava ponnistus, joka jättää väistämättä jälkensä. On paitsi äitien, myös koko yhteiskunnan etu, että pysyviä haittoja ennaltaehkäistään tehokkaasti ja toipumista tuetaan kaikin mahdollisin keinoin.

Neuvolasta tukea ja kannustusta tasa-arvoiseen vanhemmuuteen. Yhdenkään isän ei pitäisi kokea tulevansa sivuutetuksi tai olevansa jollain tavalla toissijainen vanhempi. Monessa neuvolassa tämä toteutuu hienosti, mutta vielä löytyy päivitettäviäkin asenteita. Vanhemmuuden ilojen ja vastuiden jakaminen tukee parhaimmillaan koko perheen jaksamista.

Kannustetaan lapsiperheitä hyödyntämään tukipalveluita. Osalle perheistä avun vastaanottaminen voi tuntua ylivoimaisen vaikealta, vaikka tarvetta olisi. Moni ajattelee, että kuuluu pärjätä itse, vaikka hammasta purren. Fiksumpaa olisi tarjota tukea matalalla kynnyksellä hyvissä ajoin nykyistä useammille ja sitä kautta estää ongelmien syvenemistä. Perhekeskukset luovat hyvät puitteet kokoamalla lapsiperheiden palveluita saman katon alle. Palveluista tulee kuitenkin myös viestiä aktiivisesti ja selkeästi, ja niitä on saatava tarvittaessa nopeastikin.