Miksi Vihreät?

YHTEINEN ARVOPOHJA

Minulle tärkeitä arvoja ovat yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus, vapaus, inhimillisyys ja avoimuus. Olen mukana politiikassa puolustaakseni koulutusta, yhdenvertaisuutta, ympäristöä. Haluan rakentaa tasa-arvoista ja inhimillistä yhteiskuntaa, avointa ja kansainvälistä Suomea. Nämä arvot ja tavoitteet yhdistävät vihreitä.

Vihreät on feministinen ja arvoliberaali puolue, joka puolustaa ihmisoikeuksia ja jokaisen vapautta olla oma itsensä. On huojentavaa tietää, että eduskuntaryhmämme on yksimielisesti esimerkiksi tasa-arvoisen avioliittolain ja translain uudistuksen puolella.

YMPÄRISTÖ, TULEVAISUUS, OIKEUDENMUKAISUUS

Vihreät suhtautuu ilmastonmuutoksen torjumiseen ja ympäristönsuojeluun asian vaatimalla vakavuudella ja on myös tekojen tasolla valmis toimimaan. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus ovat ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä. Jos emme toimi ajoissa, vaikutukset ovat niin ekologisesti, inhimillisesti kuin taloudellisestikin peruuttamattomia. Vihreissä kunnianhimoinen ympäristöpolitiikka yhdistyy luontevasti köyhyyden torjuntaan ja elinkeinopolitiikkaan, ja juuri sen kaltaista ajattelua tässä ajassa tarvitaan. On vihreän hyvinvointivaltion aika.

Vihreät on uudistusmielinen puolue, joka puolustaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Haluan olla mukana liikkeessä, joka antaa äänen äänettömille: vähempiosaisille, tuleville sukupolville, lohille ja saimaannorpille. Yhteiskuntaa on uskallettava uudistaa, jotta hyvinvointia riittää myös tulevaisuudessa.

AVOIMUUS, TIEDE JA DEMOKRATIA

Vihreiden tavoitteena on myös uudistaa demokratiaa ja lisätä ihmisten vaikutusmahdollisuuksia. Olen toiminut Espoossa avoimuuden ja läpinäkyvyyden puolesta ja saanut huomata, että tällä saralla töitä piisaa. Päätösten tulee perustua parhaaseen saatavilla olevaan tietoon, ja niiden taustalla olevat arvovalinnat on tehtävä näkyväksi.

Yksikään puolue ei ole täydellinen. Vihreät on kirkkaasti lähimpänä omaa arvomaailmaani ja yhtenäinen minulle tärkeimmissä kysymyksissä. Olen myös osallistunut aktiivisesti puolueen tavoitteiden ja linjojen muovaamiseen Vihreiden puoluehallituksessa, puoluekokouksissa ja koulutuspoliittisen työryhmän puheenjohtajana. Tutustu täällä Vihreiden poliittiseen tavoiteohjelmaan 2019-2023 eli siihen, mitä haluamme tulevalla vaalikaudella saada aikaan.

Vaakalogo100x500px_b