Maailma paranee uutta luomalla – Suomen on harpottava TKI-vaje kuntoon

Työ Suomen tutkimus-, kehitys ja innovaatiopanosten nostamiseksi käynnistyy tänään kun parlamentaarinen tki-työryhmä starttaa työnsä. Vihreä eduskuntaryhmä on nimittänyt meidät työryhmän jäseniksi ja lähdemme tähän työhön suurella innolla. 

Uskomme vahvasti siihen, että maailma paranee luomalla uutta. Teknologinen kehitys ja tiede tuovat elämäämme hyvinvointia ja vaurautta, ne parantavat talouden tuottavuutta ja auttavat meitä ratkaisemaan maailmanlaajuisia ongelmia pandemioista ilmastonmuutokseen. 

Tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin kannattaa panostaa – se maksaa itsensä takaisin. Tästä vallitsee taloustieteilijöiden parissa käytännössä täydellinen yksimielisyys. 

Suomen TKI-panostukset ovat kuitenkin jämähtämässä ja tämä on aika korjata. Harppaus 4%:n BKT-tasolle vaatii uusia toimia niin julkisen kuin yksityiseen rahoitusosuuden kasvattamiseksi. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa pitää vahvistaa kautta linjan perustutkimuksesta innovaatioiden pilotointiin ja kaupallistamiseen. 

Teknologinen kehitys ja tiede ovat auttaneet ymmärtämään, miten vakavaan jamaan olemme itsemme ilmastonmuutoksen ja luontokadon kanssa ajaneet. Tiedettä ja teknologiaa tarvitaan ratkaisemaan näitä ongelmia. Ymmärrämme, että teknologia yksinään ei meitä pelasta, mutta ilman sitä olemme satavarmasti pulassa. 

On tärkeää, että tällaiseen tehtävään lähdetään avoimin mielin ja ennakkoluulottomasti, mutta eipä siitä ole haittaa, että on pari omaakin ideaa taskussa valmiina. Tässä siis kuusi vihreää askelta TKI-vajeen harppomiseksi kuntoon:

1. Uusi TKI-rahasto tuomaan jatkuvuutta

Uusi TKI-rahasto olisi merkittävä investointi tulevaisuuteen, jonka avulla voidaan edistää perustutkimusta ja innovaatiotoimintaa – ja niiden välillä tapahtuvaa yhteistyötä. Rahaston perustaminen olisi kaikille toimijoille tärkeä signaali siitä, että Suomen investointiympäristö on suotuisa myös pitkällä aikavälillä.

2. TKI-vähennys tukemaan yrityksiä

TKI-vähennys tekisi Suomesta yrityksille houkuttelevamman investointiympäristön. Tuen avulla ei valita voittavia teknologioita, vaan tuetaan TKI-investointeja kaikilla toimialoilla ja kaikenlaisissa yrityksissä. Vähennyksellä on saatu keskeisissä vertailumaissa hyviä tuloksia, ja nyt pitääkin vain valita paras tapa vähennyksen toteuttamiseen. 

3. Putki kuntoon perustut­ki­muk­sesta kaupallis­ta­miseen

On tärkeää ymmärtää, että innovaatiot syntyvät pitkäjänteisen työn tuloksena, ja siksi tarvitaan myös vahvaa perustutkimusta. Ilman sitä ei ole mitään, mitä kaupallistaa. Toisaalta on panostettava myös siihen, että saamme uudet innovaatiot myytyä maailmalle. 

4. Rakenne­taan eri toimijat yhdistäviä ekosysteemejä

Maailmalla on kysyntää kokonaisvaltaisille ratkaisuille, joihin ei  vastata yhden yrityksen voimin. Kyse esimerkiksi kokonaisten kaupunkien energiaratkaisuista,  maailmanlaajuisen epidemian torjumisesta tai teollisuuden hiilijalanjäljen puolittamisesta. Siksi on tärkeää tukea kansainvälisiä ekosysteemejä, joissa erikokoiset yritykset ja tutkimuslaitokset kehittävät ja luovat yhdessä uutta. 

5. Enemmän ennakoi­ta­vuutta ja pitkäjän­tei­syyttä

TKI-työtä tehdään pitkällä, usein kymmenien vuosien horisontilla. Siksi toimijoilla pitää olla takeet siitä, että tuki eri kasvun vaiheisiin ja kehitysharppauksiin on saatavilla matkan kaikissa vaiheissa. Siksi myös korkeakoulujen tutkimusrahoituksesta on tehtävä ennakoitavampaa ja pitkäjänteisempää.

6. Panoste­taan osaamiseen ja houkutel­laan osaajia

Ilman osaavia ihmisiä ei ole tutkimusta, tuotekehitystä tai innovaatioita. Osaaminen onkin kaiken tki-toiminnan perusta. Nimenomaan ihmiset luovat uutta, keksivät ratkaisuja, tutkivat, kehittävät ja saavat aikaan ne innovaatiot, joiden avulla yritykset ja Suomi voivat menestyä ja ratkaista maailman ongelmia. Onnistuminen tki-tavoitteissa edellyttää vahvoja panostuksia osaamiseen ja koulutukseen sekä myös kansainvälisten osaajien houkuttelua.

Kirjoittajat (Saara Hyrkkö, kansanedustaja, diplomi-insinööri ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja sekä Atte Harjanne, kansanedustaja, diplomi-insinööri ja väitöskirjatutkija) ovat parlamentaarisen tki-työryhmän Vihreitä jäseniä.

Julkaistu alun perin Vihreiden blogissa 22.6.