Maahanmuuttajien syrjintä ei edistä kotoutumista

Kokoomuksen eduskuntaryhmä julkaisi tällä viikolla joukon esityksiä, joiden tavoitteena on patistaa maahanmuuttajia töihin. Raflaavin oli ehdotus sosiaaliturvan eriyttämisestä ”kantasuomalaisille” ja ”maahanmuuttajille”.

Termien epämääräisyys herätti aiheellisesti kysymyksiä etnonationalismista ja siitä, keitä kaikkia siis olisi tarkoitus syrjiä. Sanavalinnoissa oli ilmeisesti ripaus huolimattomuutta, mutta periaate ei jäänyt epäselväksi: Ohjelman mukaan ihmiset tulisi voida asettaa eriarvoiseen asemaan sen perusteella, ovatko he tarpeeksi suomalaisia.

On melko oireellista, että Kokoomuksen ohjelmassa ei ilmeisesti tunnisteta lainkaan yhteiskunnassa ilmenevän syrjinnän ja rasismin merkitystä kotoutumisen epäonnistumisessa. Ennakkoluulot, syrjivät rakenteet ja rasistiset asenteet vaikuttavat yhä esimerkiksi ihmisten työllistymiseen, koulutusvalintoihin, hyvinvointiin ja kokemukseen suomalaisesta yhteiskunnasta.

Kokosin muutaman vaihtoehtoisen toimen, joilla voidaan edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa. Lista ei ole kattava, mutta aloitetaan esimerkiksi näistä:

🔸 Turvataan laadukas kielikoulutus. Kielitaidolla on iso merkitys arjen sujumisessa, työskentelyssä ja ihmissuhteiden luomisessa. Tällä hetkellä kielikoulutuksen laatu ja saatavuus vaihtelevat runsaasti. Laadukkaan kielikoulutuksen pitäisi ja kannattaisi olla subjektiivinen oikeus, ei onnenkantamoinen.

🔸 Puututaan rasismiin. Se edellyttää paitsi arkipäivän rasismiin puuttumista, myös antirasistista politiikkaa eli esimerkiksi syrjintää ja ennakkoluuloja ylläpitävien rakenteiden aktiivista purkamista. Rasismi satuttaa maahanmuuttajien lisäksi myös monia muita Suomessa eläviä ihmisiä.

🔸 Helpotetaan perheenyhdistämistä. Kotoutumista tukee se, että koko perhe voi asua yhdessä. Edellisellä hallituskaudella perheenyhdistämisestä tehtiin kohtuuttoman vaikeaa. Tilannetta korjaava lakimuutos on onneksi jo valmisteilla sisäministeriössä.

🔸 Poistetaan esteitä työllistymiseltä. On myös aivan nurinkurista, että Suomessa tiedostetaan laajasti tarve työperäiselle maahanmuutolle ja samaan aikaan karkotetaan esimerkiksi turvapaikanhakijoita, jotka ovat jo työllistyneet. Kaikkien Suomessa oleskelevien mahdollisuuksia tehdä työtä on edistettävä ja työperäisten oleskelulupien saamista helpotettava.