Linjasimme työllisyyttä ja taloutta vahvistavista toimista

Linjasimme hallituksessa työllisyyttä ja julkista taloutta vahvistavista toimenpiteistä. Osana tätä kokonaisuutta opiskelijoiden tulorajoja korotetaan pysyvästi, tekijänoikeuskorvauksien sovittelusta työttömyysturvassa luovutaan, velallisten asemaa parannetaan, Ohjaamot vakinaistetaan ja opiskelijoiden jaksamista ja opiskelukykyä tuetaan lisäämällä YTHS:n mielenterveyspalveluiden rahoitusta. Nämä ovat toivottuja uudistuksia!

Julkisen talouden kannalta merkittävin toimenpide on ansiosidonnaisen työttömyysturvan euroistaminen. Päivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa on tarkoitus uudistaa siten, että se määräytyy jatkossa kuukausikohtaisen tulorajaehdon kautta. Työssäoloehtoa voi jatkossa kerryttää myös puolikkaan kuukauden jaksoissa. Tällä arvioidaan olevan 54 miljoonan euron julkista taloutta vahvistava ja 1500 työllistä lisäävä vaikutus. Kokonaisuudessaan nyt sovittu paketti vahvistaa julkista taloutta vähintään 110 miljoonalla eurolla, kuten aiemmin hallituksessa linjasimme.

Muita toimenpiteitä ovat muun muassa sivutoimisen opiskelun ja työttömyysetuuden yhteensovittamisen selkiyttäminen, isoimpien taloudellista toimintaa harjoittavien yhteisöjen täyden palkkatuen käytön rajoittaminen EU-valtiontukisääntelyn edellyttämällä tavalla, työvoiman kohtaannon parantaminen TE-hallinnon järjestelmiä kehittämällä sekä työturvallisuuslain uudistaminen vahvistamaan työkyvyn tukemista ja työssä pysymistä.

Tällaiset kokonaisuudet ovat aina poliittisia kompromisseja, joten hyviäkin toimia jäi toteuttamatta enkä kaikista toimista ole täysin innoissani. Työttömyysturvalla tapahtuvaan omaehtoiseen opiskeluun liittyvää työnhakuvelvoitetta kiristetään siten, että yhden hakemuksen sijaan kuukaudessa on lähetettävä neljä työhakemusta. Arvelen, että tässä olisi voitu päätyä tekemään rajumpiakin rajoituksia omaehtoiseen opiskeluun, joten tämä on mielestäni ihan siedettävä muutos. Työnhakuvelvoitetta voidaan myös tapauskohtaisesti helpottaa, ja nyt sovittiin, että tässä huomioidaan erityisesti mahdollisuus opintojen loppuunsaattamiseen.

Mitä ajatuksia nämä linjaukset herättävät?

P.S. Tekijänoikeuskorvauksien sovittelusta luopuminen on jo toka kirjallinen kysymykseni, joka tällä viikolla näyttää johtavan toimenpiteisiin!