Lastensuojelun työntekijöille aikaa tehdä työnsä hyvin

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.6.2018 lastensuojelun tilannetta käsittelevän valtuustoaloitteen käsittelyn yhteydessä.

Meillä Espoossa on osaavaa ja sydämellään työtä tekevää henkilökuntaa – ja meidän tehtävämme on varmistaa, että heillä on mahdollisuus tehdä työtään hyvin. Työn tekemisen puitteiden kehittämiseen parhaat keinot löytyvät usein yhdessä henkilöstön kanssa. Sen takia sosiaali- ja terveyslautakunnassa kertaalleen palautimme lastensuojelun tilannetta käsittelevän aloitteen uudelleen valmisteluun. Halusimme vahvistaa nimenomaan tätä näkökulmaa vastauksessa.

On kaikkien etu, että lastensuojelussa työskentelevillä – kuten kaikilla ihmisten kohtaamisen parissa työskentelevillä – on riittävästi aikaa paneutua lasten ja perheiden asioihin huolella. Että paine jo itsessään vaativasta työstä ei nouse tarpeettomasti jatkuvan kiireen myötä.

Olen siksi tyytyväinen, että aloitevastauksessa on nostettu esiin muun kehittämisen lisäksi myös tavoiteltava mitoitus sopivalle asiakasmäärälle. Sitovaa mitoitusta 30 asiakkaaseen per työntekijä on myös mm. lapsiasiavaltuutettu esittänyt.

Lasten ja nuorten kiireellisten sijoitusten määrä on yksi sote-toimialan keskeisistä mittareista ja juuri huostaanottojen määrän huolestuttavaan kasvusuuntaan sosiaali- ja terveyslautakunta puuttui osavuosikatsauksen yhteydessä tiukasti. Ongelma ei toki ole vain espoolainen, vaan samojen asioiden kanssa painitaan eri puolella Suomea. Se ei silti tarkoita, etteikö meidän pitäisi jatkuvasti ponnistella asian korjaamiseksi.

Tärkein ja inhimillisin tapa helpottaa lastensuojelun työtaakkaa onkin ennaltaehkäisyyn panostaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että matalan kynnyksen palvelut ja tuki, kuten lapsiperheiden kotipalvelu, ovat kaikkien tarvitsevien ulottuvilla helposti. Kotipalvelun maksujen alentamista käsitellään tämän viikon torstaina sosiaali- ja terveyslautakunnassa, ja sieltä toivottavasti saadaan päätös, jonka myötä palvelua on yhä useampien mahdollista hyödyntää.

Tehokkainkaan ennaltaehkäisy ei silti poista sitä tosiasiaa, että elämä voi kolhaista pahasti ketä tahansa. Silloin on välttämätöntä, että lastensuojelu toimii ja että lastensuojelun ammattilaisilla on aidosti mahdollisuus tehdä työnsä hyvin.