Lapset tarvitsevat turvallisia aikuisia myös kesällä – etenkin tänä kesänä

Päiväkoti on lapselle leikin ja turvan paikka, kasvamisen areena ja arjen rutiinien varmistaja. Poikkeuksellisen kevään jälkeen kaikelle tälle on tavanomaista suurempi tarve myös kesällä.

Kun päiväkodit toukokuussa jälleen avautuivat ja suosituksesta pitää lapsi koronaepidemian takia kotona luovuttiin, monessa perheessä huokaistiin helpotuksesta. Paluu kohti normaalia arkea alkoi ja se tuntui lohdulliselta.

Osa vanhemmista joutui tänä vuonna käyttämään lomapäivänsä tavanomaista aikaisemmin, joten on ennakoitavissa, että myös tavanomaista useampi lapsi tarvitsee paikkaansa päiväkodissa kesän kuukausina. Varhaiskasvatuksen opettajat, sosionomit ja lastenhoitajat ovat monelle lapselle tärkeitä ja lähimpiä kodin ulkopuolisia aikuisia. 

Siksi on huolestuttavaa, että kaikkia varhaiskasvatuksen piirissä olevia lapsia ei poikkeustilan aikana lainkaan tavoitettu. Kesän aikana on tärkeää ottaa koppia erityisesti näistä lapsista.

Varhaiskasvatuksen palveluita on toki aina saatavilla myös kesäaikaan. Tänä kesänä on erityisen tärkeää, että kunnat huolehtivat lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen ja pitävät päiväkotien ovet auki niitä tarvitseville. Tehdään ainakin nämä toimet: 

1. Kehitetään etäyhteyksien käyttöä varhaiskasvatuksessa

Jokaisella lapsella on oltava mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen, vaikka jokin erityinen syy, esimerkiksi riskiryhmään kuuluminen, pakottaisikin pysyttelemään kotioloissa. Nyt on hyvä hetki tukea kuntia ottamaan digiloikka myös varhaiskasvatuksessa. Koulujen laitteita voisi hyödyntää kesäaikana päiväkodeissa.

2. Luovutaan lomautuksista

Kuntien on luovuttava lomautuksista, jotka koskevat varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Tukea lapsen kasvamiseen ja kehittymiseen tarvitaan myös ja ehkä erityisesti kesällä, kun moni muu palvelu on kiinni tai muuten vaikeasti saavutettavissa. Päiväkodin henkilökunnalla on oltava mahdollisuus käyttää työaikaa varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Kriisi ei ole oikea hetki säästää lasten turvallisista aikuisista.

3. Pidetään huolta varhaiskasvatuksen laadusta ja riittävästä henkilökunnasta

Lapsia on päiväkodeissa poikkeustilan takia normaalia kesäaikaa enemmän. Tämä voi aiheuttaa haasteita riittävän henkilökunnan saamiseksi. Lisäksi elokuussa astuu voimaan uusi henkilöstömitoitus – eli ryhmäkoot pienenevät – ja subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen palautetaan kaikille lapsille. Kuntien on oltava hyvin valmistautuneita näihin muutoksiin. Ennakoinnissa on hyvä huomioida, että elokuu on monen varhaiskasvattajan lomakuukausi. 

4. Satsataan varhaiseen tukeen lapsille ja perheille

Epidemiasta johtuvien rajoitusten takia kaikkia palveluita ei ole pystytty tarjoamaan normaalisti. Samaan aikaan kriisi on myös lisännyt tuen tarvetta. Nyt kunnat ovat saamassa lisärahoitusta lasten oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeen sekä perheiden sosiaalipalveluihin. Tällä rahoituksella on varmistettava, että lapset ja perheet saavat tarvitsemaansa tukea – tarvittaessa myös esimerkiksi etäyhteyksiä hyödyntäen.

Tämä hetki on myös mahdollisuus ottaa käyttöön uusia tapoja toimia. Vihreät haluaa tuoda perheiden hyvinvoinnin kannalta tärkeitä tukipalveluita päiväkotien yhteyteen. Tällä tavalla esimerkiksi psykologin, neuvolan tai perhesosiaalityön palvelut voisivat tavoittaa tukea tarvitsevia perheitä nykyistä paremmin. Päiväkodin tiloissa päivystävä psykologin tai kuraattorin luo olisi sekä lasten että vanhempien helpompi hakeutua.