Kuuden vuoden pesti lautakunnan puheenjohtajana päättyi

Kiitos. Tänään päättyi kuuden vuoden pesti Suomen toiseksi suurimman kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan puheenjohtajana.

Lautakunnan henki on ollut hyvä ja vaikeitakin asioita on pystytty ratkomaan yhdessä, välillä neuvotellen, välillä äänestysten kautta. Kokouksen päätteeksi lautakunnan pitkäaikainen jäsen kiitti koko porukan puolesta työstä puheenjohtajana ja antoi tunnustusta diplomaattisesta otteesta. 🙏

Suuri kiitos kollegat, viranhaltijat, yhteistyökumppanit, työntekijät ja asukkaat. On ollut ilo palvella.

Ongelmia on ratkottu, kriisejä hoidettu, toimintaa kehitetty, heikoimpia puolustettu. Ohjenuorani on ollut hakea laajaa yhteisymmärrystä sekä rakentaa luottamusta asukkaiden, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välille. Lautakunnan puheenjohtajan työ tapahtuu pääosin taustalla, mutta toisinaan on pitänyt jyrähtää julkisuudessakin. Viranhaltijoita olen rohkaissut avoimuuteen ja uudistamiseen.

Tehtävä on ollut opettavainen, toisinaan raastava ja aina mielenkiintoinen. Aina ei ole mennyt putkeen, mutta niistäkin hetkistä on opittu. Välillä olo on päättäjänä ollut voimaton, kun esimerkiksi työvoimapulan on painittu vuodesta toiseen tai kun kilpajuoksussa nuorten pahoinvointia vastaan tunnutaan olevan jatkuvasti askel jäljessä.

Toisaalta olen ylpeä siitä, mitä olemme yhdessä saaneet aikaan. Ja tarkoitan lautakunnan lisäksi koko nyt jo hyvinvointialueelle siirtynyttä toimialan henkilökuntaa.

Koronakriisi vaati työntekijöiltä valtavaa venymistä. Hoivakotien valvontaa tehostettiin. Päihde- ja mielenterveyspalveluita vahvistettiin. Lapsiperheköyhyyttä torjuttiin. Kotihoitoa, digipalveluita kehitettiin. Liikkuva sairaala ja terveysasemien tiimimalli luotiin. Perhekeskus perustettiin. Järjestöjä tuettiin ja niihin tukeuduttiin. Sosiaali- ja kriisipäivystystä laajennettiin. Pääkaupunkiseudun yhteistyötä tiivistettiin. Nuorten maksuton ehkäisy ja paperittomien terveydenhoito otettiin käyttöön. Teinineuvolan ensiaskeleet otettiin. Ja paljon muuta.

Sote-uudistukseen valmistauduttiin ja siirtymä hyvinvointialueelle toteutettiin turvallisesti. Olkoonkin, että sillä puolella moni asia on vielä kesken ja haasteet suuria.

Lautakunta lakkaa olemasta toukokuun lopussa. Vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä on Espoossa ainakin toistaiseksi osoitettu kaupunginhallitukselle. Moni palikka on juuri nyt liikkeessä, kun uuden hyvinvointialueen toiminta vasta vakiintuu ja työllisyyspalveluiden uudistus on oven takana.

Viimeisenä tekonamme annoimme lautakuntana omat suosituksemme hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyen. Korostimme mm. tiedolla johtamista, järjestöjen roolia ja sitä, että hyvinvointityö kuuluu koko kaupunkiyhteisölle ja kaikille toimialoille aina kaupunkiympäristöstä kasvatukseen, kulttuuriin ja liikuntaan.