Espoo kuuluu kaikille

Kuntavaalit pidettiin 13.6.2021. Tulin valituksi jatkokaudelle Espoon kaupunginvaltuustoon 1364 äänellä. Lämmin kiitos luottamuksesta!

Luonto lähellä. Hyvät koulut ja päiväkodit. Toimivat mielenterveyspalvelut. Helppo liikkua jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä. Kivaa tekemistä ja elävää kulttuuria kaikenikäisille. Kirjastot olohuoneen jatkeena. Monipuoliset mahdollisuudet opiskella ja tehdä työtä. Kohtuuhintaisia koteja. Vaikuttavia ilmastotekoja. Korvat auki asukkaiden ajatuksille.

Sellaista kaupunkia haluan Espoosta rakentaa ja siksi olen ehdolla jatkokaudelle kaupunginvaltuustoon. Alla kerron tarkemmin teemoistani ja siitä, miten voit tukea kampanjaani.


Koulutus ja varhaiskasvatus

Hyvä kaupunki lapsille, nuorille ja opiskelijoille on parempi paikka meille kaikille. 

Koulutuksessa on kyse muustakin, kuin osaamisen, tiedon ja taitojen kartuttamisesta. Päiväkodeissa ja kouluissa myös kasvetaan ihmisinä, opitaan tekemään yhdessä, luodaan uutta ja etsitään omaa polkua. Tasa-arvoiset päiväkodit ja koulut varmistavat, että tausta, sukupuoli tai lompakon paksuus ei määritä lasten ja nuorten tulevaisuutta. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus ovat tehokkaita keinoja edistää lasten hyvinvointia, tukea elinikäistä oppimista ja ehkäistä syrjäytymistä. Samalla ne helpottavat perheiden arkea ja ovat kaupungin elinvoimaisuuden kivijalka.

Tasa-arvoinen koulutus avaa jokaiselle nuorelle mahdollisuuden opiskella niin pitkälle, kuin rahkeet riittävät. Moni myös muuttaa Espooseen korkeakouluopintojen myötä. Opiskelijaystävällisessä kaupungissa myös opiskelijoilla on hyvän elämän edellytykset: sujuvaa joukkoliikennettä, edullisia opiskelija-asuntoja sekä tukea elämän solmukohdissa.

Mitä seuraavaksi?

 • Puututaan korona-ajan etäopetuksen ja poikkeusolojen aiheuttamiin oppimisvaikeuksiin ja oppimisvajeeseen. Pidetään huolta koulutuksen rahoituksesta ja perutaan koulutukseen kaavaillut leikkaukset.
 • Otetaan askelia kohti maksutonta varhaiskasvatusta ja varmistetaan, että päiväkotipaikka löytyy läheltä kotia, jotta varhaiskasvatus on yhä useamman perheen ja lapsen ulottuvilla.
 • Varmistetaan, että päiväkodit ja koulut ovat turvallisia paikkoja kasvaa, oppia ja tehdä työtä. Puututaan sisäilmaongelmiin viipymättä, huolehditaan opettajien jaksamisesta, turvataan avustajien riittävä määrä ja kohdennetaan lisätukea niille kouluille, joissa sille on suurin tarve.
 • Huolehditaan, että jokainen peruskoulun päättävä löytää omalta tuntuvan polun toisen asteen koulutuksesta. Toteutetaan aidosti maksuton toisen asteen koulutus.
 • Kaavoitetaan edullisia opiskelija-asuntoja erityisesti oppilaitosten lähettyville ja säilytetään joukkoliikenteen opiskelija-alennukset.

Hyvinvointi ja mielenterveys

Koronasta toipuminen on tulevan valtuustokauden tärkein tehtävä. Kriisin aikana moni vaiva on jäänyt hoitamatta, moni elämä mennyt solmuun ja monen mielenterveys ollut koetuksella. Tilanteen purkaminen vaatii panostuksia ja vie aikansa. Samaan aikaan on entistä tärkeämpää löytää vaikuttavia tapoja tukea lasten ja nuorten hyvinvointia, vähentää lapsiperheköyhyyttä, hyödyntää terveysteknologiaa ja onnistua ennaltaehkäisyssä.

Hyvinvointi ei tietenkään asu vain terveyskeskuksissa tai sosiaalipalveluissa, vaan sitä rakennetaan ihmisten arjessa muun muassa kulttuurin, liikunnan ja koulutuksen avulla. Tämä on yksi syy sille, että puolustan tinkimättömästi lapsiperheiden palveluita, tasa-arvoista koulutusta, monipuolista kulttuuria, matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia ja avoimia kirjastoja.

Mitä seuraavaksi?

 • Laitetaan mielenterveyspalvelut kuntoon. Puretaan nuorten mielenterveyspalveluiden jonot, viedään mielenterveysosaamista kouluihin ja oppilaitoksiin ja laajennetaan ilman ajanvarausta toimivia matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluita.
 • Parannetaan lapsiperheiden palveluita. Kehitetään neuvolaa vastaamaan entistä paremmin perheiden tarpeisiin ja laajennetaan perheneuvolan toimintaa myös murrosikäisten lasten vanhemmille. 
 • Kehitetään yhdessä nuorten kanssa heille tärkeitä palveluita, kuten koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa, seksuaalikasvatusta ja -neuvontaa sekä nuorisotyötä.
 • Vahvistetaan sosiaalipalveluita ja päihdehuollon palveluita. Varmistetaan, että ketään ei pompotella luukulta toiselle.
 • Pidetään huolta kirjastoista, kulttuurista ja matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksista. Perutaan näihin kaavaillut leikkaukset ja tuetaan koronan kolhiman kulttuurialan toipumista. Monipuolinen kulttuuri herättää kaupungin eloon, luo uutta ajattelua ja tukee ihmisten hyvinvointia.

Luonto ja ilmasto

Lähiluonto on tärkeä osa espoolaisten arkea. Seikkailemme lähimetsissä, rauhoitumme rantakalliolla. Luonto on paitsi ihmisen hyvinvoinnin lähde, myös lukemattomien lajien koti. Tehtävämme on huolehtia, että luonto säilyy monimuotoisena myös meidän jälkeemme.

Kaupungeissa tehdään lukemattomia ilmaston kannalta ratkaisevia päätöksiä. Siksi ilmastovaikutusten arvioinnin tulisi olla osa kaikkea päätöksentekoa. Tarvitsemme sujuvaa joukkoliikennettä, hyväkuntoisia pyöräteitä, esteettömiä kävelyreittejä sekä kestäviä energiaratkaisuja, rakennuksia ja hankintoja.

Mitä seuraavaksi?

 • Otetaan käyttöön kestävän kehityksen budjetointi ja varmistetaan, että kaikki päätökset ovat ilmaston kannalta kestäviä.
 • Perustetaan uusia suojelualueita, kaavoitetaan luontoarvoja ja viheralueita säästäen ja pidetään huolta retkeilymaastoista.
 • Panostetaan pyöräteiden suunnitteluun ja kunnossapitoon. Laajennetaan kaupunkipyöräjärjestelmää ja tehdään siitä ympärivuotinen.
 • Parannetaan joukkoliikenneyhteyksiä, pidättäydytään lipunhintojen korotuksista ja jatketaan työtä esteettömyyden puolesta.
 • Lisätään hyviä kasvisruokavaihtoehtoja kaupungin ruokapalveluissa ja puolitetaan lihan- ja maidonkulutus. Vähennetään ruokahävikkiä.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja syrjimätön kaupunki on onnellisempi paikka. Jokaisen on voitava elää vapaasti omana itsenään ilman pelkoa syrjinnästä, väkivallasta tai kiusaamisesta. Ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistämisen tulee olla kaupungin kaiken toiminnan lähtökohta.

Mitä seuraavaksi?

 • Puututaan kaikenlaiseen syrjintään, kiusaamiseen, väkivaltaan ja rasismiin viivyttelemättä ja varmistetaan, että kaupungin työntekijöillä on tähän tarvittava osaaminen.
 • Tuetaan koronan kolhimia aloja, yrittäjiä ja ihmisiä. Pidetään huolta, että työllisyyspalvelut pelaavat saumattomasti yhteen mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä oppilaitosten kanssa.
 • Huolehditaan, että maahanmuuttajien on helppo kotiutua ja juurtua Espooseen. Varmistetaan, että esimerkiksi kielikoulutusta on saatavilla ja että tieto erilaisista mahdollisuuksista ja oikeuksista saavuttaa ihmiset.
 • Vahvistetaan kaupungin monikielisyyttä. Huolehditaan, että tietoa on saatavilla myös esimerkiksi selkokielellä. Turvataan vähemmistö- ja alkuperäiskansakielien opetus.
 • Tehdään Espoosta lapsiystävällinen kaupunki ja perheystävällinen työnantaja. Arvioidaan päätösten vaikutuksia erityisesti lapsiin systemaattisesti ja ennakoivasti.

Tule mukaan!

Maailmaa ei muuteta yksin ja siksi pyydän apuasi. Tule mukaan tekemään tai tukemaan kampanjaa koulutuksen, mielenterveyden, tasa-arvon ja ilmaston puolesta! Tukemisen tapoja on yhtä monta kuin tekijöitäkin, ja kaikki apu on arvokasta.

Lahjoita kampanjaan. Olen valtavan kiitollinen, jos voit tukea kampanjaani rahallisesti pienellä, keskikokoisella tai suurella summalla! Lahjoituksia käytetään muun muassa esitteisiin, joukkoliikennemainoksiin ja lehti-ilmoituksiin.

Kerro kaverille. Vaalit ratkaistaan vaaliuurnilla. Siksi parasta vaalityötä on levittää tietoa kampanjasta Espoossa asuville ystäville, tutuille ja tuntemattomillekin ja kannustaa heitä äänestämään. Jaa sisältöjä sosiaalisessa mediassa, kutsu minut kylään kaveriporukan zoom-illanviettoon tai vinkkaa työpaikan kahvipöytä-teamsissa kollegoille. Kampanjaa (ja myös työtäni eduskunnassa ja kaupunginvaltuustossa) voit seurata esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja YouTubessa.

Tule tukiryhmään. Onnistuneen kampanjan takana on aina tukiryhmän yhteinen ponnistus. Vaaleissa tarvitaan monenlaista osaamista. Jos haluat olla mukana tekemässä kampanjaa, liity tukiryhmään täällä.

Äänestä. Vaalipäivä on 13.6.2021 ja ennakkoäänestys 26.5.-8.6.2021.