Kulttuuriala tarvitsee tukea

Vaadin hallitukselta pikaisia toimia kulttuurialan tukemiseksi heikentyneen koronatilanteen ja tiukentuneiden rajoitusten keskellä. Työnsä ja toimeentulonsa rajoitusten takia menettäneet ihmiset tarvitsevat tukea. Myös yrittäjien oikeus työttömyysturvaan on palautettava viipymättä.

Viime keväänä päätimme hallituksessa tukipaketista kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoille. Merkittävä osa tuista kohdennettiin freelancereille apurahahakujen muodossa. Erityisesti freelancerit olivat aiemmin jääneet pahasti väliinputoajiksi.

Ikävä kyllä tukien ohjautumisessa oli etenkin aluksi edelleen paljon ongelmia. Vaikka tukien kriteerejä korjattiin matkan varrella, on selvää, että apurahamuotoiset koronatuet eivät kaikilta osin osuneet maaliin. Tästä on otettava opiksi, jotta kukaan ei jää ilman tarvitsemaansa tukea.

Kulttuurialan luottamus päättäjiin on alaa rajusti koetelleen kriisin jäljiltä kovalla koetuksella. Kulttuuriala on ollut yksi korona-ajan kovimmista kärsijöistä ja ihmiset ovat jo pitkään olleet aivan loppu. Tukitoimet ovat silti koko ajan laahanneet perässä ja olleet riittämättömiä suhteessa alan toimijoiden menetyksiin.

Meidän on pystyttävä parempaan, jos ja kun haluamme, että kulttuuri voi Suomessa kukoistaa myös tulevaisuudessa. Kulttuurin merkitys ihmisten hyvinvoinnille on valtava ja tulemme tarvitsemaan elävää kulttuurialaa myös koronakriisistä toipumiseen.