Kouluverkko on palapeli – avoin keskustelu tarpeen

Kaupunki kasvaa ja sen mukana myös kouluverkko uudistuu. Espoossa tehdään parhaillaan suunnitelmaa kouluverkosta ja sen muutoksista seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Mitä se oikein tarkoittaa?

 
Kouluverkkosuunnitelma on tietenkin iso palapeli. Peruskouluikäisten lasten määrä eri puolilla Espoota kasvaa tulevien vuosien aikana merkittävästi ja korjausvelkaa on kertynyt aivan liikaa. Lähikoulun tulisi lähtökohtaisesti löytyä kävely- tai pyörämatkan päästä. Samaan aikaan on varmistettava, että lukiot eivät karkaa sijaintinsa tai myöskään keskiarvorajojensa takia espoolaisten nuorten ulottumattomiin. Koulutilojen tulee siis olla oikeilla paikoilla, riittävän isoja ja sisäilmaongelmista vapaita. Ja seinien lisäksi on huolehdittava, että niiden sisällä opetus on laadukasta ja nykyaikaista.
 
Tämä ei ole ihan helppo harjoitus, mutta juuri siksi se on syytä tehdä huolella. Viime viikolla selvisi, että koulujen ns. viralliset kuulemiset on tarkoitus toteuttaa vasta sitten, kun varsinaisia päätöksiä yksittäisten koulujen mahdollisista siirroista oltaisiin tekemässä. Nyt käsittelyssä oleva suunnitelma kuitenkin ohjaa koulujen tilapäätöksiä tulevina vuosina, ja siksi eri näkökulmat tulee saada kuuluviin jo nyt.
 
Olen omalta osaltani kannustanut mm. lukiolaisia ottamaan kantaa ehdotettuihin muutoksiin, ja on hienoa, että myös koulut ovat aktivoituneet. Toivon mukaan myös opetuslautakunta kiinnittää tähän huomiota keskiviikkona, eikä päästä suunnitelmaa läpi ilman laajaa kuntalaiskeskustelua.
 
Isoissa muutosprosesseissa osallisuuden ja aktiivisen tiedonjaon tulisi olla sisäänrakennettua – ei riippuvaista asukkaiden itsensä valppaudesta. Esimerkiksi nuorten osallisuuden varmistamiseen ei riitä, että tieto on saatavilla kaupungin nettisivuilla. Asiallista olisi toimia yhteistyössä oppilaskuntien ja opiskelijakuntien kanssa, jotta nuorten ääni saadaan kuuluviin jo valmisteluvaiheessa.
 
Täydellistä ratkaisua ei välttämättä löydy, mutta avoin keskustelu on ainoa tapa varmistaa, että kaikki eri näkökulmat pääsevät esiin. Mitä mieltä sinä oot?