Koulutuksella osaamista, työtä ja tasa-arvoa

Osaavat ihmiset sekä laadukas koulutus ja tutkimus ovat tulevaisuuden Suomen tärkeimpiä rakennuspalikoita. Meillä on mainio koulutusjärjestelmä, joka voidaan virittää vastaamaan entistä paremmin tulevaisuuden haasteisiin ja ihmiskunnan kohtalonkysymyksiin.

Koulutus, sivistys, tiede ja taide ovat Suomen vahvuuksia, joihin kannattaa panostaa. Kuluneella vaalikaudella koulutuksesta on leikattu aivan liikaa. Vaikutukset näkyvät kunnissa ja oppilaitoksissa muun muassa paisuvina ryhmäkokoina, palkkaamatta jäävinä sijaisina, karsittuna oppilaitosverkkona sekä henkilökunnan, lasten ja nuorten uupumuksena. Lasten ja nuorten koulutuksesta leikkaaminen nakertaa tulevaisuutta, ja sellaiseen Suomella ei ole varaa. Tulevan eduskunnan on varmistettava, että koulutuksen rahoitus on pitkäjänteistä ja riittävää. Koulutuspolitiikan tavoitteena tulee olla osaava, kansainvälinen ja kilpailukykyinen Suomi, jossa jokaisella on taustasta riippumatta mahdollisuus tavoitella onnellisuutta, osallistua yhteiskuntaan ja oppia uutta läpi elämän.

Tällä sivulla avaan tarkemmin ajatuksiani koulutuksesta. Olen kirjoittanut koulutuksesta ja opiskelijoista myös blogissani.

Maksuton koulutus kaikille.

Koulutuksen maksuttomuus on tasa-arvoisen yhteiskuntamme kivijalka. Sen avulla varmistetaan, että jokaisella on esimerkiksi perhetaustasta tai lompakon paksuudesta riippumatta mahdollisuus kehittää osaamistaan ja oppia uutta läpi elämän. Maksuttomuus on lisäksi kilpailuvalttimme kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla. Maksuton, laadukas koulutus on hyvä tapa houkutella kansainvälistä, osaavaa työvoimaa tänne pohjoiseen kolkkaan. Jo tällä hetkellä noin puolet kansainvälisistä opiskelijoista jää valmistumisensa jälkeen Suomeen ja useampikin haluaisi. Olisi järkevää auttaa yhä useampaa kotiutumaan ja työllistymään tänne. Maksuttomasta koulutuksesta koituvat kustannukset palautuvat nopeasti valtion kassaan verotuloina. Lukukausi- ja hakijamaksut joutavat siis romukoppaan. Koulutusvientiä sen sijaan voi ja kannattaa toteuttaa ja tehostaa nykyisen tilauskoulutuslainsäädännön puitteissa.

Jokaiselle jatkopolku peruskoulun jälkeen.

Toisen asteen koulutus antaa valmiuksia työelämään, korkeakouluopintoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Taataan kaikille peruskoulun päättäville aloituspaikka toisella asteella ja pidetään huolta siitä, että kaikki myös suorittavat toisen asteen koulutuksen. Opiskelijan on voitava siirtyä lukion, ammatillisen oppilaitoksen ja eri koulutuspolkujen välillä joustavasti, jos ensin valittu ei syystä tai toisesta tunnukaan sopivalta. Poistetaan vanhempien tulojen vaikutus opintotukeen ja rakennetaan lisää opiskelija-asuntoja, sillä oppilaitosverkon karsimisen takia yhä useampi nuori muuttaa jo nuorena pois kotoa. Huolehditaan, että opetus ja ohjaus on laadukasta.

Uudistuva koulu vastaa tulevaisuuden haasteisiin.

Meillä on maailman parhaat opettajat, joiden johdolla voimme rakentaa nykyaikaista, kansainvälistä koulua. Tehdään digitalisaatiosta arkipäivää. Opetetaan ohjelmointia kaikilla koulutusasteilla ja otetaan teknologia tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Säästetään kirjoista ja päällekkäisestä työstä: siirrytään asteittain kohti avoimia oppimateriaaleja ja huolehditaan, että opettajat saavat korvauksen jakamistaan oppimateriaaleista. Taataan jokaiselle mahdollisuus opiskella vähintään kahta vierasta kieltä. Siirretään painopistettä yksityiskohtaisten asiasisältöjen ulkoa opettelusta laajojen kokonaisuuksien ja ilmiöiden ymmärtämiseen.

Hyvinvointi ja terveys ovat oppimisen edellytys.

Jotta kaikki pysyvät mukana, tarvitaan tukipalveluita, terveydenhoitoa, opintopsykologeja ja terveellisiä tiloja. Sisäilmaongelmiin pitää puuttua rivakasti ja käyttökelvottomat rakennukset korjata tai purkaa viivyttelemättä. Kun sisäilmaongelmat ajavat kouluja väistötiloihin, käytetään tilaisuus hyväksi, ja testataan väistötiloissa uudenlaisia oppimisympäristöjä. Kiusaamisen nollatoleranssi voi toteutua vain, jos oppilaitosten henkilökunnalla, opettajilla, oppilailla ja opiskelijoilla on osaaminen ja työkalut kiusaamisen tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen.