Koulutus on lupaus paremmasta huomisesta

Laadukas ja maksuton koulutus on tasa-arvoisen yhteiskunnan kivijalka ja kilpailukykymme tärkein rakennuspalikka. Haluan rakentaa Suomea, jossa jokaisella on perhetaustasta tai lompakon paksuudesta riippumatta oikeus laadukkaaseen koulutukseen ja vapaus valita itselleen parhaiten sopiva polku. Siksi on ilo olla mukana korkeakouluopiskelijoiden tänään käynnistämässä #koulutuslupaus-kampanjassa.

Minulla on kunnia toimia Vihreiden koulutuspoliittisen työryhmän puheenjohtajana. Koulutus on yksi vihreän politiikan tärkeimmistä painopisteistä ja myös yksi puolueen kärkiteemoista tulevissa eduskuntavaaleissa. Viime marraskuussa julkaistiin johdollani valmisteltu koulutuspoliittinen ohjelma. Seisomme tukevasti koulutuksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin puolella. Haluamme palauttaa koulutuksen ja sivistyksen suomalaisen yhteiskunnan keskiöön. Aiomme jatkossakin puolustaa koulutusta lyhytnäköisiltä leikkauksilta, lukukausimaksuilta ja eriarvoistumiselta sekä tehdä töitä modernin, laadukkaan ja tasa-arvoisen koulutuksen puolesta.

Opiskelijoiden tavoitteisiin oli siis helppo yhtyä, sillä samojen asioiden puolesta olen puhunut ja toiminut jo pitkään.

Koulutus on maksutonta. Koulutuksen tulee olla maksutonta kaikille, jotta jokaisella on taustastaan riippumatta mahdollisuus kehittää osaamistaan ja oppia uutta läpi elämän. Maksuttomuus on lisäksi kilpailuvalttimme kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla. Maksuton, laadukas koulutus on hyvä tapa houkutella kansainvälistä, osaavaa työvoimaa tänne pohjoiseen kolkkaan. Jo tällä hetkellä noin puolet kansainvälisistä opiskelijoista jää valmistumisensa jälkeen Suomeen ja useampikin haluaisi. Olisi järkevää auttaa yhä useampaa kotiutumaan ja työllistymään tänne. Maksuttomasta koulutuksesta koituvat kustannukset palautuvat nopeasti valtion kassaan verotuloina.

Koulutuksesta ei leikata. Koulutuksesta on leikattu aivan liikaa. Vaikutukset näkyvät kunnissa ja oppilaitoksissa muun muassa paisuvina ryhmäkokoina, palkkaamatta jäävinä sijaisina, karsittuna oppilaitosverkkona sekä henkilökunnan, lasten ja nuorten uupumuksena. Lasten ja nuorten koulutuksesta leikkaaminen nakertaa tulevaisuutta, ja sellaiseen Suomella ei ole varaa. Tulevan eduskunnan on varmistettava, että koulutuksen rahoitus on pitkäjänteistä ja riittävää.

YTHS kaikille korkeakouluopiskelijoille. Hyvinvointi ja terveys ovat oppimisen ja opiskelun edellytys. Jotta kaikki pysyvät mukana, tarvitaan tukipalveluita, terveydenhoitoa, opintopsykologeja ja terveellisiä tiloja. Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon järjestäminen nykyisen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kaltaisella menettelyllä on tehokasta ja toimivaa. Yhdenvertaisuuden nimissä YTHS tulisi ehdottomasti laajentaa myös ammattikorkeakouluopiskelijoille. Soteuudistus myllertää terveydenhuollon kenttää, mutta yhtä sen parhaiten toimivista osista ei kannata päästä luiskahtamaan pesuveden mukana. Olen pitänyt huolta siitä, että Espoon kaupunginhallituksen enemmistön tahtotilana on turvata laadukas opiskelijaterveydenhuolto ja YTHS:n olemassaolo.

Opintotukea ei heikennetä. Opintotuen jatkuva ronklaaminen saa riittää. Opintotukea on tavattu käyttää viime vuosina raippana, jonka tavoitteena on ollut nopeuttaa opiskelijoiden valmistumista. Pelkäänpä, että vaikutus on ollut päinvastainen. Jatkuva huoli oman toimeentulon tulevaisuudesta on omiaan lisäämään stressiä ja viivyttämään opintoja. Säilytetään nykymuotoinen opintotuki, kunnes perustulo otetaan käyttöön. Kaikkein räikeimmät epäkohdat opintotuessa tulisi korjata heti: poistetaan vanhempien tulojen vaikutus toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen ja palautetaan perheellisten opiskelijoiden huoltajakorotus.

Täydennän lisää vielä muutamalla omalla tavoitteella, joiden puolesta lupaan ja palan halusta tehdä töitä.

Jokaiselle jatkopolku peruskoulun jälkeen. Toisen asteen koulutus antaa valmiuksia työelämään, korkeakouluopintoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Taataan kaikille peruskoulun päättäville aloituspaikka toisella asteella ja pidetään huolta siitä, että kaikki löytävät itselleen sopivan koulutuspolun. Opiskelijan on voitava siirtyä lukion, ammatillisen oppilaitoksen ja eri koulutuspolkujen välillä joustavasti, jos ensin valittu ei syystä tai toisesta tunnukaan sopivalta.

Lisää opiskelija-asuntoja. Opiskelijoiden toimeentulosta leijonanosa kuluu asumiskustannuksiin. Edullisen asunnon puuttuminen voi pahimmassa tapauksessa johtaa koulutuksen keskeyttämiseen tai siihen, etteivät opinnot pääse lainkaan alkamaan. Espoossa olen tehnyt töitä sen eteen, että opiskelija-asuntoja saataisiin lisää. Ympäristöministeriön työryhmän esitys opiskelija- ja nuorisoasuntojen investointitukien leikkaamisesta osoittaa, että myös eduskunnassa tarvitaan opiskelija-asuntojen puolustajia.

Uudistetaan koulu kestämään ja kukoistamaan myös muuttuvassa maailmassa. Koulu on paikka, jossa on neljä seinää ja sisällä huominen. Kun maailma ympärillä muuttuu, tulisi koulun aina olla askel edellä, valmiina opettamaan tulevaisuuden taitoja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi teknologian fiksua hyödyntämistä ja ohjelmoinnin opettamista kaikilla koulutusasteilla sekä painopisteen siirtämistä yksityiskohtaisten asiasisältöjen ulkoa opettelusta laajojen kokonaisuuksien ja ilmiöiden ymmärtämiseen. Meillä on osaavat opettajat, joiden johdolla voimme virittää arvostetun koulutusjärjestelmämme vastaamaan entistä paremmin ihmiskunnan kohtalonkysymyksiin ja tulevaisuuden haasteisiin.

Lupaan vaalia suomalaisen koulutuksen parhaita puolia – laatua, yhdenvertaisuutta ja maksuttomuutta  – ja ravistella niitä osia, jotka uhkaavat vanhentua.

#koulutuslupaus