Kotoutumisen polkuja on monenlaisia

Vieraskieliset ovat Espoossa moninainen joukko. Siksi kotoutumisen polut ja keinotkin ovat monenlaisia. Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 26.2.2018 varsin mainion kotouttamisohjelman, jonka tavoitteena on tukea ja helpottaa uusien espoolaisten asettumista uuteen kotikaupunkiinsa ja osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Ohjelman valmistelua ohjannutta Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukuntaa luotsaa ansiokkaasti konkaritoimittaja ja vihreiden valtuutettu Rauli Virtanen, joka puhui valtuuston kokouksessa todella viisaasti kotouttamisesta ja kansainvälisyydestä. 

Rauli Virtanen totesi muun muassa fiksusti, että ”Espoo voi monin eri tavoin rohkaista kantaväestön ja vieraskielisten kohtaamisia ja ymmärrystä erilaisilla tapahtumilla kulttuurista urheiluun. Järjestöillä on tässä merkittävä rooli, samoin Espoon kirjastoilla.” Ohjelmassa on hyvin tunnistettu eri toimijoiden merkitys kotoutumistyössä. Kaupungin rooli on suuri, mutta ihan kaikkea meidän ei tarvitse itse tehdä. Siksi yhteistyö kumppaneiden, esimerkiksi järjestöjen kanssa on erittäin kannatettavaa. Olennaista on myös huolehtia, että kotoutujia ei unohdeta toimenpiteiden kohteiksi ja että he ovat aktiivisia toimijoita.

Maahanmuuttajajärjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi yksi valoisa esimerkki on työnantajani Suomen Lukiolaisten Liiton ja Suomen Punaisen Ristin hanke, jossa lukioikäiset nuoret järjestävät yhdessä turvapaikanhakijanuorten ja oleskeluluvan saaneiden nuorten kanssa toimintaa eri puolilla Suomea. Tällaisen toiminnan mahdollistaminen ja sitä kautta ihmissuhteiden, yhteisöjen ja kuuluvuuden tunteen rakentuminen on arvokasta.

On tärkeää, että me teemme kuntatasolla oman tärkeän osamme kotoutumisen edistämiseksi, mutta yhtä lailla tämä on toki valtakunnan tason kysymys. Ihmisiä saapuu Suomeen eri syistä ja todella erilaisista taustoista. Taustalla voi olla myös valtava vaikutus esimerkiksi kotoutumisen nopeuteen.

Yksi olennaisesti kotoutumista haittaava asia on jatkuva pelossa eläminen esimerkisi karkotuksen ja siten kenties oman henkensä menettämisen tai perheestään eroon joutumisen uhan varjossa.

Espoon kotoutumistoiminnan edellytyksiin vaikuttavat siis myös valtakunnan tason linjaukset esimerkiksi turvapaikkapolitiikasta ja maahanmuuttolinjojen kiristyksistä. Omassa puheenvuorossani lähetinkin terveisiä sisäministerinäkin toimivalle valtuutettu Kai Mykkäselle ja koko valtioneuvostolle. Toivon mukaan Espoon kotouttamisohjelman edistyksellinen ja inhimillinen linja leviää Espoosta myös valtion tasolle.