Kirjallinen kysymys synnytyssairaaloiden koronatoimista ja synnyttäjien tukemisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Koronatilanteen kehittyessä huonompaan suuntaan myös synnytyssairaaloissa on otettu käyttöön uusia rajoituksia ja suosituksia. Ainakin toistaiseksi terveen tukihenkilön läsnäolo on yhä mahdollista synnytyksen käynnistyksen ja itse synnytyksen aikana, mikä on tärkeää synnyttäjien henkisen tuen ja turvallisuudentunteen näkökulmasta. Läsnäolo ainutlaatuisella syntymän hetkellä on merkityksellistä myös lapsen toiselle vanhemmalle.

Ainakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella uutena toimenpiteenä on annettu suosituksia kirurgisen suu-nenäsuojuksen käytöstä synnytyksissä. Ohjeiden mukaan tukihenkilön ja doulan tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta koko sairaalassa olonsa ajan. Myös synnyttäjille suositellaan kirurgisen suu-nenäsuojuksen käyttöä koko sairaalassa olon ajan, jos se on voinnin puolesta mahdollista.

Tämä tarkoittaa sitä, että maskia suositellaan käytettäväksi myös itse synnytyksen aikana. Käytännössä maskin oikeaoppinen käyttö estää ilokaasun käyttämisen kivunlievityksessä ja vaikuttaa hapenottokykyyn suuren fyysisen ponnistuksen aikana. Synnyttäjiä ei tule painostaa maskin käyttöön varsinkaan silloin, jos on pienintäkään syytä epäillä sen uhkaavan synnyttäjän hyvinvointia ja sujuvan synnytyksen edellyttämiä voimavaroja.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi on tietenkin tehtävä kaikki mahdollinen. Erityisen tärkeää on suojata terveydenhuollon henkilökuntaa ja riskiryhmiä. Suositus käyttää maskia synnytyksessä on kuitenkin herättänyt raskaana olevissa ihmisissä laajasti huolta. On mahdollista, että synnytyksiin liittyvät pelot ja sitä kautta synnyttäjien henkisen tuen tarve lisääntyy uusien suositusten myötä. Jotta vauvat ja perheet saavat hyvän ja turvallisen alun elämälleen, on syytä varautua kaikin keinoin tukemaan synnyttäjiä ja heidän läheisiään ennen synnytystä, synnytyksen aikana ja myös synnytyksen jälkeen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten varmistetaan, että synnyttäjien ja heidän läheistensä fyysinen ja henkinen hyvinvointi turvataan ennen synnytystä, synnytyksen aikana ja synnytyksen jälkeen myös koronarajoitusten aikana?