Kirjallinen kysymys Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanosta ja opiskelijoiden osallisuudesta

Eduskunnan puhemiehelle

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan nimittänyt Opetushallituksen johtokunnan, jonka tehtävänä on muun muassa osallistua Opetushallituksen toiminnan kehittämiseen, seurata ja arvioida opetussuunnitelmien perusteiden uudistamista ja kehittämistä sekä ratkaista Opetushallitukselle kuuluvat koulutuspoliittisesti merkittävät asiat. 

Edellisessä Opetushallituksen johtokunnassa opiskelijoiden osallisuutta vahvistettiin. Sekä ammattiin opiskelevilla että lukiolaisilla oli ensimmäistä kertaa oma edustajansa johtokunnassa. Valtioneuvoston nyt tekemän päätöksen myötä ammattiin opiskelevien ja lukiolaisten edustajat vuorottelevat johtokunnassa. Siksi on olennaista varmistaa, että opiskelijoiden ääni kuuluu entistä vahvemmin muita reittejä pitkin. 

Julkisuudessa perusteluksi johtokunnan kokoonpanon muutokselle on annettu hallituspuolueiden määrän kasvu edelliskauteen verrattuna. Opetushallituksen johtokunnan koko on kuitenkin valtioneuvoston asetuksella hallituksen omissa käsissä. Valtioneuvosto voinee seurata opiskelijoiden osallisuuden toteutumista ja tarvittaessa arvioida nyt tehtyä päätöstä uudelleen esimerkiksi hallituskauden puolivälissä. 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millä keinoilla hallitus aikoo varmistaa, että sekä lukiolaisten että ammattiin opiskelevien ääni kuuluu Opetushallituksen toimialaan kuuluvissa asioissa ja linjauksissa jaaikooko hallitus arvioida päätöstä Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanosta esimerkiksi hallituskauden puolivälissä? 

Helsingissä 4.10.2019