Kirjallinen kysymys kulttuurisetelien käytöstä virtuaalitapahtumissa

Eduskunnan puhemiehelle

Useat koronakriisin keskellä uusia toimintamuotoja rakentaneet kulttuurialan toimijat ovat törmänneet Verohallinnon tulkintaan, jonka mukaan kulttuuriseteleitä ei voi käyttää virtuaalitapahtumiin. Liikuntasetelien ja liikuntatapahtumien osalta käytäntö on toinen. 

Erityisesti korona-aikana, jolloin suurella osalla kulttuurialan toimijoista ei ole ollut mahdollisuutta harjoittaa elinkeinoaan, virtuaalitapahtumien mahdollistaminen ja niihin kannustaminen olisi erittäin perusteltua. Kulttuurilla on myös ihmisten hyvinvoinnin ja henkisen kriisinkestokyvyn kannalta suuri merkitys. Olisi siitäkin näkökulmasta perusteltua kannustaa ihmisiä nauttimaan kulttuurista myös näinä poikkeuksellisina aikoina. Tämä olisi myös yksinkertainen tapa osoittaa tukea koronakriisistä merkittävästi kärsineelle kulttuurialalle.  

Verohallinnon linjaus perustuu vallitseviin käytäntöihin ja voimassa olevaan lainsäädäntöön. Ministeriön tai valtioneuvoston asetuksella voisi kenties olla mahdollista täsmentää laintulkintaa huomioimaan muuttunut tilanne ja virtuaalitapahtumien kasvanut tarjonta kulttuurialalla. Mikäli muutos edellyttää lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, kannattaisi niihin ryhtyä viivyttelemättä. Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin pikaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta kulttuuriseteleitä voidaan käyttää myös virtuaalitapahtumissa? 

Helsingissä 5.3.2021