Kehotunnekasvatus – mistä on kyse?

Jätin valtuustoaloitteen kehotunnekasvatuksen vahvistamiseksi espoolaisissa päiväkodeissa ja kouluissa. Mistä on kyse?

Kehotunnekasvatus tarjoaa lapsille ikätasoista tietoa kehosta, tunteista, turvataidoista ja oikeuksista. Kyse on siis lasten seksuaalikasvatuksesta. Monelle voi kuitenkin tuntua helpommalta käyttää termiä kehotunnekasvatus, kun on kyse lapsista.

On tärkeää, että lapset oppivat kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja toisen kehoa ja oikeuksia. Näin voidaan auttaa lasta kasvamaan pärjääväksi omaksi itsekseen, mutta myös ennaltaehkäistä seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä.

Joskus sanotaan, että nämä asiat kuuluvat kotikasvatukseen. Vanhemmilla onkin tottakai tärkeä rooli tietojen, taitojen ja asenteiden välittämisessä. Vaan ei se aina ihan helppoa ole – käsi ylös, kenellä tähän liittyvät keskustelut omien lasten tai vanhempien kanssa ovat menneet aina ihan putkeen? Kotoa voi välittyä myös kielteisiä asenteita, kuten häpeää tai välinpitämättömyyttä.

Mutta ei se välttämättä ole helppoa ammattilaisillekaan. Filoksenia ry:n Turvassa-hankkeessa kävi ilmi, että kehotunnekasvatuksen toteutuminen espoolaisissa päiväkodeissa on hyvin vaihtelevaa. Koulutukselle on tarvetta.

Koronan ja työvoimapulan takia varhaiskasvatuksen henkilökunta on kortilla. Tämä varmasti rajoittaa just nyt mahdollisuuksia kouluttautua työajalla. Toisaalta mahdollisuus täydentää omaa osaamistaan voisi osaltaan houkutella hakeutumaan töihin nimenomaan Espooseen. Lisäksi kehotunnekasvatuksen merkitys korostuu juuri koronan takia, sillä kriisin aikana perheiden pahoinvointi ja ikävä kyllä myös kaltoinkohtelu ovat kärjistyneet.

Ehdotin siksi, että Espoossa laaditaan suunnitelma kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisten osaamisen vahvistamiseksi porrastetusti tulevien vuosien aikana.

Aloite sai tukea yli puoluerajojen, kiitos siitä! Toivottavasti aloitteen myötä Espoo ottaa etunojan lasten kehotunnekasvatuksen toteuttamisessa ja siten lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamisessa.