Kaupunginhallitus käyntiin: metropolivipinää ja nimityksiä

Eivät ekat kerrat ensimmäiseen valtuuston kokoukseen toki loppuneet. Tänään laitettiin käyntiin kaupunginhallituksen eli kh:n kokouskimara. Näitä sitten piisaakin keskimäärin kahden viikon välein (seuraava tosin jo viikon päästä). Esityslista löytyy tuttuun tapaan täältä, ja samaan paikkaan myös pöytäkirja aikanaan ilmestyy.

Vapaamuotoista tutustumista suoritimme kh-porukalla jo viime viikon keskiviikkona. Kävi ilmi, että ikähaitari on keskuudessamme iso ja elämäntarinat kulkevat monipuolisia polkuja. Hyvät eväät antoisiin keskusteluihin.

Varsinaisen kokouksen listalla oli lähinnä iso liuta erilaisia nimityksiä. Omalta osaltani tärkein pointti on se, että minut nimitettiin kaupunginhallituksen edustajaksi (puheoikeus, ei äänioikeutta) varhaiskasvatusjaostoon sekä Tiina Elon varalle kaupunkisuunnittelulautakuntaan eli kaupsuun. Pääsen siis seuraamaan likeltä noiden pumppujen toimintaa, varmasti eri opettavaista. Postauksen lopusta löydät muutkin päätökset.

Ennen kokouksen alkua metropoliselvityshenkilöt vierailivat luonamme. Heidän esityksensä oli kutakuinkin sama kuin valtuuston kokouksessa, minkä jälkeen kh:n jäsenet pääsivät tuulettamaan ajatuksiaan. Mitään virallista kaupungin linjaa tässä ei varsinaisesti esitetty (virallisesti pääsemme lausumaan kevään aikana), vaan tarkoitus oli kuulla kaupunginhallituksen jäsenten ajatuksia ja evästyksiä jatkovalmisteluun.

Omissa puheenvuoroissani toin esiin jo tutuksi tulleita ajatuksiani siitä, että tarvitsemme ratkaisun, jossa yhdistyvät seuraavat asiat:

  • vahva metropolitason hallinto
  • parhaat edellytykset onnistuneeseen toteutukseen
  • päätöksenteossa kuuluu asukkaiden ääni & sitä on asukkaan helppo seurata

Myönsin, että suurkuntavaihtoehdon toteutuksessa piilee kiistatta isoja haasteita, mutta korostin, että onnistuakseen vahvalle ei-kuntaliitoksiin-perustuvalle metropolihallinnolle tulee todella siirtää valtaa kunnilta. Lisäksi tähdensin vielä, että metropolitason päättäjien tulee olla asukkaiden sinne valitsemia, ei kuntien nimittämiä.

Toivon kovasti, että tässä asiassa päästään rakentavissa merkeissä eteenpäin. Metropoliuudistusta todella tarvitaan tällä alueella, ja sen onnistunut toteutus on paitsi koko alueen, myös espoolaisten edun mukaista.Tarkoitus on vielä tällä viikolla sorvata kaikkien Helsingin seudun 14 kunnan vihreiden valtuustoryhmien kanssa yhteisiä kantoja aiheeseen liittyen.

Itse kokouksen päätökset kommentteineen tässä:

§1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Sain itse kunnian, hiphei.

§3 Valtuuston neuvottelutoimikunnan asettaminen toimikaudelle 2013 – 2014
Esityksen mukaan. Tämä on siis käytännössä valtuustoryhmien puheenjohtajien neuvotteluelin, joka käsittelee valtuuston esityslistalla olevia asioita sekä valmistelee kaupunginhallitukselle kuntauudistusta koskevia asioita.

§4 Paikkajakotoimikunnan asettaminen vuosille 2013-2014
Osa nimistä puuttui, joten asia jäi pöydälle.

§5 Kaupunginhallituksen edustajien valitseminen lautakuntiin ja johtokuntiin toimikaudeksi 2013-2014
Edellä mainittujen kaupsun ja varhaiskasvatusjaoston lisäksi vihreillä on valvottavanaan tekninen lautakunta sekä tiejaosto.

§6 Kaupunginhallituksen neuvottelutoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013-2014
Tässä pumpussa on yksi edustaja kustakin kh:ssa edustetusta ryhmästä. Meiltä kh:n vpj Tiina.

§7 Espoon Matkailu Oy:n osakkeen ostaminen Otahalli Oy:ltä
Otahalli halusi myydä oman ainoan osakkeensa, joten ostimme pois 1700 eurolla. Espoo oli jo valmiiksi yhtiön enemmistöosakas.

§8 Espoon vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen
Muutimme toimintasääntöä esityksen mukaan, eli siten, että neuvostoon valitaan 6-8 vanhusjärjestöjen edustajaa ja 6-8 luottamushenkilöä.

§9 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2013-2014
Esityksen mukaan, vihreistä jäseneksi Juhani Kytö ja varalle Riitta Lahikainen.

§10 Veteraaniasiain neuvottelukunnan asettaminen vuosiksi 2013-2014
Tässä elimessä puheenjohtajana toimii perusturvajohtaja ja jäseninä veteraanijärjestöjen edustajia sekä virkamiehiä. Esityksen mukaan.

§11 Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2013-2014
Jätettiin pöydälle, koska Keskustan nimet eivät olleet tiedossa (Keskustalla on kh:ssa tänä vuonna vain varajäsenyys, mikä selittää osaltaan nämä tietokatkokset.)

§12 Vammaisneuvoston asettaminen toimintakaudelle 2013–2014
Jäseninä vammaisjärjestöjen edustajia sekä virkamiehiä. Esityksen mukaan. Bonarina kh-edustajat vihreistä (Heli Halava ja varalla Mari Nevalainen).

§13 Päihdeasiain neuvottelukunnan kokoonpano vuosille 2013-2014
Jäi pöydälle, koska osa nimistä puuttui.

§14 Sosiaali- ja terveystoimen ruotsinkielisten palvelujen neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2013-2014
Esityksen mukaan. Täällä ei vihreitä.

§15 Edustajien nimeäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi 2013 – 2016 (Kv-asia)
Kolmesta paikasta yksi on vihreiden, siihen esitetään Päivi Sallia ja varalle Jyrki Myllärniemeä.

§16 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tiesuunnitelmasta Länsiväylän (kt 51) parantaminen Suomenojan liittymän kohdalla, Espoo
Suomenojan liittymää on tarkoitus parantaa rakentamalla Länsiväylän yli toinen silta nykyisen viereen sekä fiksaamalla ramppi- ja kaistajärjestelyjä. Espoo kiirehtii hanketta ja haluaa rakentaa jo vuosina 2013-2014.

§17 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset
Tässä kohdassa skriinataan läpi lautakuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset siltä varalta, että joku homma herättää kysymyksiä tai kh:n olisi syytä käyttää otto-oikeutta. Pitää olla tarkkana.

§18 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset
Nuorisovaltuusto on tehnyt puolivuotiskatsauksen syksystä 2012. Espoossa on aktiivinen, 15-vuotias nuva, joka tekee paljon. Hieno juttu.