Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on sukupolvemme tärkein tehtävä

Me voimme olla sukupolvi, joka ratkaisi ilmastonmuutoksen. Itse asiassa meidän on pakko olla.

Nuorten ilmastolakko ja valtavat ilmastomarssit ympäri maailmaa kertovat poikkeuksellisesta liikehdinnästä. Ilmastokriisin vakavuus ja peruuttamattomuus on laajasti ymmärretty, huoli tulevaisuudesta aito ja painava. Kysymys kuuluu: Ryhdymmekö riittävän ajoissa riittävän radikaaleihin toimiin vai takerrummeko menneisyyteen, joka ei koskaan palaa? Nuorten ääni ei yksin riitä. Muutokseen tarvitaan meitä kaikkia.

Meidän tehtävämme on rakentaa yhteiskunta, joka toimii ympäristön kantokyvyn rajoissa. Minä uskon, että sellainen yhteiskunta voidaan rakentaa oikeudenmukaisella tavalla ja että samaan aikaan voimme turvata yhä useammalle ihmiselle hyvän elämän edellytykset.

Helppoa se ei toki ole. Ilmastonmuutos on monimutkainen ja maailmanlaajuinen ongelma. Ei ole olemassa yhtä konstia, joka ratkaisee kaiken. Me kuitenkin tiedämme, mitä pitää tehdä:

Meidän on luovuttava fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Alkuun päästään sillä, että luovutaan kivihiilestä, turpeesta ja polttoöljystä seuraavan vuosikymmenen aikana. Korvaavia ratkaisuja tarvitaan nopeasti, joten vauhditetaan uusiutuvien energiamuotojen, kuten tuulivoiman, aurinkoenergian ja maalämmön laajamittaista käyttöönottoa.

Liikenteessä on suosittava entistä enemmän joukkoliikennettä ja sähköautoja. Pyöräilyn ja kävelyn edellytyksiä on kohennettava etenkin kaupungeissa. Uusien fossiilisia polttoaineita käyttävien polttomoottoriautojen myynnille on asetettava eräpäivä ja raskaassa liikenteessä on siirryttävä kestävästi tuotettuihin biopolttoaineisiin. Rakennetaan lisää ja parempia raiteita, jotta lentokoneen tai oman auton sijaan on yhä helpompaa valita juna.

Fossiilisen energian verotuet on ajettava asteittain alas ja muita ympäristölle haitallisia tukia karsittava. Saastuttamisen sijaan on alettava tukea puhtaita innovaatioita. Laaditaan suunnitelma ilmastolle haitallisten tukien alasajolle esimerkiksi seuraavan 10 vuoden kuluessa, jolloin myös yritykset tietävät, mitä tuleman pitää. Aloitetaan kuitenkin heti. Leikkauslistalle joutavat ensimmäisenä esim. teollisuuden energiaverojen palautukset ja päästökauppakompensaatio.

Tapamme kuluttaa on päivitettävä kestäväksi. Siis kertakäyttökulttuurista kohti kestäviä ja ekologisesti tuotettuja tavaroita, pihveistä ja leikkeleistä kohti kasviproteiineja. Ilmastoystävälliseen ruokavalioon siirtyminen on onneksi myös teko oman terveyden puolesta. Lihansyönnin vähentäminen on ekologisesti, terveydellisesti ja eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta kannatettavaa. Poliittisilla päätöksillä voidaan tehdä ilmaston kannalta kestävien kulutusvalintojen tekemisestä ihmisille aiempaa helpompaa. Verotus, maataloustukien karsinta ja uudelleenohjaus sekä julkiset hankinnat ovat kaikki varteenotettavia keinoja tähän.

Metsiä, soita ja kosteikkoja on suojeltava. Hiilen tupruttelun lopettamisen lisäksi meidän on sidottava sitä pois ilmakehästä nykyistä tehokkaammin. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi rajoittamalla metsähakkuita ja metsittämällä käyttämättömiä peltoja. Tähän asti metsänomistaja on voinut saada tuloja vain metsähakkuilla, jatkossa myös hiilen sitomisen ja hakkuiden lykkäämisen on oltava kannattavaa. Metsien- ja soidensuojelu on myös luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta välttämätöntä: kuudennen sukupuuttoaallon pysäyttäminen on ilmastonmuutoksen tavoin ihmiskunnan kohtalonkysymys.

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii meiltä kaikilta tekoja. Erityinen vastuu on kuitenkin poliittisilla päättäjillä. Edessä on teolliseen vallankumoukseen verrattava mullistus. Se on vietävä läpi niin, että pysymme kaikki samassa veneessä. Elinkelpoisen planeetan turvaaminen on tehtävä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

Liityin Vihreisiin seitsemän vuotta sitten, sillä tämä puolue ainoana suhtautui silloin – ja suhtautuu yhä – ilmastonmuutokseen ja ympäristökriisin ratkaisemiseen niiden vaatimalla vakavuudella. Vihreissä ympäristötietoinen politiikka yhdistyy eriarvoisuuden ja köyhyyden torjuntaan, ja juuri sen kaltaista ajattelua tässä ajassa tarvitaan. On vihreän hyvinvointivaltion aika.

On upeaa, että media, monet yritykset ja lukemattomat yksittäiset ihmiset ovat tarttuneet toimeen ilmastonmuutoksen nostamiseksi kahvipöytäkeskustelujen ja kulutusvalintojen keskiöön. Pidetään liike käynnissä. Nyt ei ole aika himmailla. Nyt on aika toimia!