Ilmastojohtajuus ja oikeusvaltio Suomen EU-puheenjohtajakauden selkäranka

On maapallon ja kiistatta myös Suomen etu, että EU ottaa johtajuutta taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Nämä ovat ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä. Suomella on EU:n puheenjohtajakaudella tärkeä tehtävä varmistaa, että kestävä kehitys, ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuus läpileikkaavat kaiken EU-politiikan. Ja että kaikki EU-maat saadaan sitoutumaan kunnianhimoisiin tavoitteisiin mieluusti ennemmin kuin myöhemmin.

On myös tärkeää ja hyvä, että Suomi EU:n puheenjohtajana edistää YK:n biodiversiteettisopimusta, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja eläinten hyvinvointia.

Ripeä ja oikeudenmukainen siirtymä kohti kestävää tulevaisuutta edellyttää myös panostuksia koulutukseen, tutkimukseen ja teknologiaan. Se on myös keino vahvistaa nuorten uskoa tulevaisuuteen ja rakentaa yhteisöllisyyttä ja kilpailukykyä Eurooppaan.

Viime vuodet ovat osoittaneet, että ihmisoikeudet, tasa-arvo ja oikeusvaltio tarvitsevat toden totta pulustajia. EU voi ja sen tulee toimia tinkimättömästi näiden asioiden ja arvojen puolesta Euroopassa ja maailmalla. Siksi on hyvä, että ne ovat myös Suomen EU-puheenjohtajakauden selkäranka.