Hallitusohjelma muuttaa Suomen suuntaa

Arvaatteko mikä on äsken julkaistun hallitusohjelman ensimmäinen sana? Ilmastonmuutos.

Kun viisi puoluetta neuvottelee yhteistä ohjelmaa, siitä ei tule kenenkään näkökulmasta täydellinen. Mutta tämä hallitusohjelma muuttaa Suomen suuntaa. Ja sitä on odotettu.

Tämän hallitusohjelman myötä Suomeen syntyy hallitus, joka tekee historian kunnianhimoisinta ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, torjuu köyhyyttä, rakentaa tasa-arvoa, palauttaa Suomen maaksi, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia. Suomeen syntyy hallitus, joka aloittaa koulutuksen kunnianpalautuksen.

Vihreät tekivät näissä neuvotteluissa kaikkensa sen puolesta, että koulutukseen tehdään merkittävät panostukset kaikilla koulutusasteilla. Toimin Vihreiden neuvottelijana osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ryhmässä. Siksi olen erityisen iloinen muun muassa näistä linjauksista:

✅ Palautamme lasten tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen ja pienennämme ryhmäkokoja. Laajennamme maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua ja pilotoimme kaksivuotista esikoulua. Varhaiskasvatus on tehokkain keino kaventaa lasten taustoista johtuvia eroja. Siksi haluamme, että yhä useampi lapsi pääsee laadukkaan varhaiskasvatuksen piiriin.

✅ Lisäämme terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattoreiden määrää peruskoulussa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Lasten ja nuorten jaksamisen ja mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet huolestuttavasti. Haluamme varmistaa, että jokainen saa tarvitsemaansa apua ja tukea.

✅ Käynnistämme peruskoulun laatu- ja tasa-arvo-ohjelman, jonka tavoitteena on varmistaa, että meillä on jatkossakin maailman parhaat opettajat ja maailman tasa-arvoisin koulutus. Eskarista ja peruskoulun kahdesta ekasta luokasta luodaan nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus, jossa jokainen saa oppia omaa tahtiaan.

✅ Palkkaamme ammatillisiin oppilaitoksiin tuhat uutta opettajaa ja vahvistamme lukiokoulutuksen rahoitusta. Varmistamme, että jokainen peruskoulun päättävä saa myös toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuuden pidentäminen edellyttää myös toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta.

✅ Lisäämme yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta ja sitoudumme indeksikorotuksiin täysimääräisesti. Korkeakoulujen autonomiaa ei heikennetä, tutkintoon johtava korkeakoulutus säilyy maksuttomana ja jatkuvasta oppimisesta tehdään arkipäivää.

✅ Tuomme maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteyteen ja luomme harrastamiseen Islannin mallista suomalaisen toteutuksen. Haluamme, että jokaisella lapsella ja nuorella on aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen.

✅ Vahvistamme oppilaiden ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia kouluyhteisössä. Asetamme nollatoleranssin kiusaamiselle ja varmistamme, että kouluissa kaikilla on osaamista tunnistaa ja puuttua siihen.

On ollut suuri kunnia osallistua hallitusohjelman kirjoittamiseen ja nähdä omia sanojansa tekstissä, joka ohjaa Suomen kehittämistä tulevien vuosien aikana. Mutta vielä paljon tärkeämpää on varmistaa, että näistä sanoista ja tavoitteista tehdään totta. Siksi työ on vasta alussa.