Framtiden byggs idag

Världen blir inte bättre av sig själv. I Finland behöver vi en ny generation av beslutsfattare som har mod att rädda världen. Jag är en 31-årig riksdagsledamot, diplomingenjör, stadsfullmäktigeledamot och ordförande i social- och hälsovårdsnämnden i Esbo.

Det är vårt ansvar att bygga ett samhälle som arbetar hållbart för miljön. Jag tror att det kan ske på ett rättvist sätt och att vi samtidigt kan bygga jämlikhet, bekämpa fattigdom, försvara utbildning, skydda naturen och stärka jämställdheten.

Jag vill bygga en stark och fungerande EU som kämpar mot klimatförändringen, försvarar mänskliga rättigheter och skapar välfärd för alla. Finland som en del av en modig och enhetlig EU kan och borde ha en större roll i de här frågorna. Du kan rösta mig med nummer 238 i Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019. (Förhandsröstning i Finland 15-21.5.2019 och förhandsröstning i utlandet 15-18.5.2019.)

Jag är en analytisk optimist och en feminist som oavbrutet arbetar för en bättre värld. Jag deltar i politiken för att värna om utbildning, jämställdhet och miljön. Mina kärnvärden är jämställdhet, rättvishet, frihet, humanitet och öppenhet.

I vårens riksdagsval gav finländarna ett starkt meddelande för klimat, miljö och mänskliga rättigheter. För dessa saker har De Gröna alltid kämpat, och det kommer vi göra också i framtiden.

Under våren gjorde vi en fin kampanj för miljö, utbildning och jämställdhet. Jag är väldigt tacksam för allt stöd och varje röst. Som riksdagsledamot kommer jag att göra mitt bästa för att göra Finland till en bättre plats för oss alla i framtiden.

Kapaciteten att lösa problem. Färdigheten att lära sig. Modigheten att ta beslut. Önskan att hitta gemensam grund. Modet att handla enligt sina värderingar. Dessa är enligt mig egenskaper som vi borde begära från våra beslutsfattare och jag lovar att tjänstgöra enligt dessa principer.

UTBILDNING FÖR ALLA

Som riksdagsledamot kommer jag att göra allt jag kan för att fortsätta hålla högkvalitativ utbildning möjlig för alla. Vi ska hålla på avgiftsfri utbildning och bra lärare. Vi ska se till att varje ungdom får fortsätta studera efter grundskolan, investera i forskning och främja ett fortlöpande lärande. Vi bör återställa barnens rätt till dagvård och småbarnspedagogik, och små gruppstorlekar.

VÄLFÄRD FÖR ALLA

Som riksdagsledamot kommer jag att göra allt jag kan för att förbättra mentalvården och erbjuda alla vård. Vi ska sänka tröskeln att söka hjälp. Stöd och vård måste vara tillgängliga utan onödigt arbete. Vi ska stärka grundläggande tjänster, bekämpa utanförskap och införa basinkomst. Vi måste se till att vi har ett välfärdsstat också i morgon.

JÄMLIKHET FÖR ALLA

Som riksdagsledamot kommer jag att göra allt jag kan för att förnya familjeledigheten och göra jämställdheten sann. Jämställdhet och mänskliga rättigheter måste försvaras ordentligt. Feminism behövs inom barnarådgivning, förskola, armé, vårdnadstvister och i arbetslivet.

FRAMTIDEN FÖR ALLA

Som riksdagsledamot kommer jag att göra allt jag kan för att stoppa klimatförändringen och skydda naturen. Klimatuppvärmningen måste begränsas till 1,5 grader och utrotningsvågen stoppas så att jorden förblir livskraftig för kommande generationer. Vi ska stoppa koldioxidutsläppen, bygga spår, och skydda skogar, mossar och Östersjön.