Eurovaaleissa on kyse myös tieteestä ja koulutuksesta

Erasmus-ohjelmassa tiivistyy hienosti eurooppalaisen yhtenäisyyden idea. Opiskelijavaihdossa moni saa oivalluksen: olemme pohjimmiltamme aika samanlaisia riippumatta siitä, missä olemme syntyneet. Eurooppalaiset nuoret Mikkelistä Madridiin ja Lappeenrannasta Leiptzigiin jännittävät samoja asioita, kokevat samankaltaisia seikkailuja, etsivät samoihin kysymyksiin vastauksia. Mahdollisuus näihin oivalluksiin tulisi tarjota tulevaisuudessa yhä useammalle.

Koulutus on tärkein työkalumme eriarvoisuutta vastaan. Ihmisille se on keino kehittää itseään, ymmärtää maailmaa, osallistua yhteiskuntaan ja tavoitella unelmiaan. Yhteiskunnalle se on satsaus tulevaisuuteen – osaaminen, sivistys ja tiede luovat pohjan kestävälle taloudelle ja toimivalle demokratialle. Siksi Vihreiden tavoitteena on nostaa Eurooppa maailman kärkeen koulutuksen ja tutkimuksen saralla.

Tasa-arvoinen ja maksuton koulutus on yksi Suomen hyvinvointivaltion kulmakivistä ja menestyksen salaisuuksista. Tätä tarvitaan myös Euroopassa. Jokaisella eurooppalaisella tulisi olla mahdollisuus oppia uutta ja kehittää osaamistaan läpi elämän.

Tarvitsemme korkeatasoista, vapaata tiedettä ja tutkimusta ratkomaan ihmiskunnan vaikeimpia ongelmia ja kysymään tulevaisuutemme kannalta oikeita kysymyksiä. EU:lla on tässä tärkeä rooli. Euroopan unionin tulee panostaa entistä suurempi osuus budjetistaan riippumattomaan tutkimukseen.

Euroopalla on mahdollisuus ottaa johtajuus ilmastonmuutoksen torjunnassa, luonnon monimuotoisuuden suojelussa ja ekologisessa jälleenrakennuksessa. Ripeä ja oikeudenmukainen siirtymä kohti kestävää tulevaisuutta edellyttää voimakasta panostusta koulutukseen, tutkimukseen ja teknologiaan.

Haluan, että Eurooppa tunnetaan tulevaisuudessakin osaamisesta, tasa-arvosta ja demokratiasta. Koulutus ja uuden oppiminen luo ihmisille toivoa, lisää ymmärrystä ja antaa mahdollisuuden rakentaa parempaa elämää. Siksi ehdotan, että moninkertaistamme Erasmus-ohjelman rahoituksen ja panostamme korkeatasoiseen tutkimukseen huomattavasti nykyistä enemmän. Meidän on varmistettava tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet kaikille nuorille ja niille, joiden osaaminen meinaa muuttuvassa maailmassa vanhentua.