Espoon Vihreiden kaupunginhallitusryhmä: Onnistunut metroprojekti vaatii laadukkaita liityntäyhteyksiä

Tiedote 21.1.2014

Espoon Vihreiden kaupunginhallitusryhmä iloitsee HSL:n tarjoamasta mahdollisuudesta kommentoida Länsimetron liityntälinjojen suunnitelmia. Vihreät haluavat varmistaa, että metron tuomista mahdollisuuksista saadaan kaikki hyödyt irti koko Etelä-Espoossa.

”Metron paras puoli on se, että tiivistyvien metroasemien lähistöllä asuvien joukkoliikenneyhteydet paranevat merkittävästi. On kuitenkin pidettävä huoli siitä, että hieman etäämmällä asemista asuvien yhteydet eivät hankaloidu kohtuuttomasti”, pohtii kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Tähän asti vaihdottomat yhteydet esimerkiksi Helsinkiin tulee korvata enintään yhden vaihdon yhteyksillä. Eri puolilta Etelä- ja Keski-Espoota on päästävä metroasemalla nopeasti ja mutkattomasti, ja liityntälinjojen vuorovälin on oltava tiheä.

Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota muutosten vaikutuksiin Espoon sisäisessä liikkumisessa myös hieman kauempana metroradasta. Esimerkiksi pienten koululaisten vaihdottomat yhteydet tulee säilyttää.

”Jos linja 15 korvautuu linjalla 548, jonka päätepysäkki olisi Lähderanta, Jupperin ja Laaksolahden alueelta ei olisi enää suoraa yhteyttä Viherlaaksoon, jossa monet alueen nuoret käyvät yläkoulua. Suora yhteys lähipalveluihin katkeaisi”, toteaa kaupunginhallituksen jäsen Jyrki Myllärniemi.

Asukkailta saatava palaute on otettava vakavasti ja huomioitava liityntälinjausten jatkosuunnittelussa. Etelä-Espoon joukkoliikenneverkko ei välttämättä tule kerralla kuntoon. Vihreät kannustavat sekä HSL:ää että seudun kuntia jatkamaan tarmokasta kehittämistä ja toivovat myös valtiolta ryhdikkäitä päätöksiä.

”Liityntäliikenteestä olisi syytä tehdä toinen arviointikierros esimerkiksi puoli vuotta metron valmistumisen jälkeen. Valtion päätös metron jatkon tukemisesta on tehtävä kevään kehysriihessä. Elvyttävät investoinnit ovat myös kansantalouden kannalta järkeviä”, muistuttaa kaupunginhallituksen jäsen ja Vihreiden puoluehallituksen varajäsen Saara Hyrkkö.