Espoon Vihreät: Kaupungin omistamien osakeyhtiöiden toiminta avoimeksi

Espoon Vihreät vaativat läpinäkyvyyttä kaupungin omistamiin osakeyhtiöihin. Viime aikoina muun muassa Länsimetron ja Espoon sairaalan viivästykset ja kustannusten nousu ovat herättäneet julkisuudessa aiheellista keskustelua kunnallisten osakeyhtiöiden toiminnan julkisuudesta. Esimerkiksi Ruotsissa julkisuuslakia sovelletaan myös osakeyhtiöihin, joista julkinen taho omistaa yli puolet. Avoimuuden merkitys korostuu, kun kaupungin toimintoja siirretään yhä enemmän yhtiömuodon piiriin.

– Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat välttämättömiä edellytyksiä vaikuttavalle ja johdonmukaiselle omistajaohjaukselle. Luottamushenkilöillä on oltava riittävästi tietoa voidakseen toteuttaa laadukasta omistajaohjausta ja tarvittavaa valvontaa. Avoimuus myös kuntalaisten suuntaan on demokratian kivijalka, toteaa kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Saara Hyrkkö (vihr).

Espoon Vihreät esittää, että kaupunki lisää avoimuutta omistamissaan yhtiöissä Ruotsin mallin mukaisesti. Näin luodaan painetta myös lainsäädännön uudistamiseen.

– Kaupungin omistamien osakeyhtiöiden toiminnan avoimuudesta ja pöytäkirjojen julkisuudesta on saatava nykyistä selkeämpi linja. Osakeyhtiölaki ei edellytä pöytäkirjojen julkisuutta, mutta ei sitä estäkään. Lähtökohtaisesti kaupungin osakeyhtiöiden pöytäkirjojen tulisi olla tästä eteenpäin julkisia, jos niiden salaamiseen ei ole erityistä syytä, vaatii kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Tiina Elo (vihr).

Omien yhtiöiden avoimuuden lisäksi Espoon on pyrittävä lisäämään läpinäkyvyyttä myös alihankintaketjuissa sekä niissä osakeyhtiöissä, joissa Espoo on vähemmistöomistaja.

– Avoimuuden lisäksi pidämme tärkeänä, että kaupungin omistamien yhtiöiden hallituksiin valitaan asiantuntevia edustajia, joilla on monipuolinen kokemus yhtiön toimialalta ja aikaa perehtyä yhtiön toimintaan. Virkamiesten ja poliittisen edustuksen lisäksi täydentävää osaamista voisi hakea myös ulkopuolisista asiantuntijoista, ehdottaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu (vihr).