Espoon nuorisopolitiikka kaipaa johtajuutta

(Mielipidekirjoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 21.5.2013)

Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on aikamme suuria haasteita. Suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle, mutta samalla nuorisotyöttömyys ja syrjäytyminen ovat ennätyksellisen suurissa lukemissa. Jokaisesta työkyvyttömyyseläkkeelle jo nuorena jäävästä maksetaan suuri inhimillinen ja taloudellinen hinta.

Nuorisotyöttömyyden ja syrjäytymisen taittaminen nuorisotakuulla on vaikea tehtävä, joka ylittää perinteiset hallinnolliset rajat ja edellyttää laajaa järjestöyhteistyötä. Sama pätee myös yleisiin lapsi- ja nuorisopolitiikan tavoitteisiin: haluamme taata lapsille ja nuorille terveellisen kasvuympäristön, mielekkäät opinnot, innostavat harrastusmahdollisuudet ja sujuvan siirtymän työelämään. Espoo vastaa haasteeseen pirstaloimalla nuorisoasioiden johtajuutta. Nuorisolautakunta sulautettiin liikuntalautakuntaan ja nyt nuorisotoimea ollaan sulauttamassa viisi kertaa suurempaa budjettia hallinnoivaan liikuntatoimeen.

Sulautuksen hyödyt ovat kyseenalaiset. Tulosyksikön toiminnan laatua ei määritä sen koko. Esitetyt synergiahyödyt ovat kovin yksipuolisia ja saavutettavissa hyvällä arjen yhteistyöllä. Eläköityvän Espoon aktivointi on liikuntatoimelle vähintään yhtä suuri haaste kuin nuorten syrjäytymisen taittaminen. Avoimeksi jää, missä määrin uudessa organisaatiossa tehtäisiin investointeja budjetiltaan merkittävästi pienempään nuorisotoimeen. On erityisen tärkeää, että tavoitteiltaan hyvin erilaiset nuoriso- ja liikuntajärjestöjen avustusvarat säilyvät omina kokonaisuuksinaan.

Nuorisotoimelle olennainen monialaisuus vaarantuu sitä enemmän, mitä syvemmälle organisaatioon se haudataan. Tälle valtuustokaudelle käynnistynyt ”Nuorten elinvoimaisuus” -ohjelmaryhmä on hyvä alku toimivalle nuorisopolitiikalle, mutta laadukas nuorisotyö edellyttää voimakkaampaa, pitkäjänteisempää ja paremmin resursoitua ohjausta ja johtajuutta. Nuorisotoimen pirstaloimisen sijaan laaja-alainen vastuu nuorisoasioiden johdosta ja koordinaatiosta tulee osoittaa selkeästi nuorisotoimen johtajalle, joka raportoi suoraan sivistystoimen johtajalle. Itsenäinen nuorisotoimi ja sitä nuorisovaltuuston tukemana ohjaava nuorisolautakunta ovat oikeita tahoja johtamaan nuorisopolitiikkaa Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa.

Inka Hopsu
valtuustoryhmän puheenjohtaja, opetuslautakunnan varapuheenjohtaja (vihr)

Saara Hyrkkö
kaupunginhallituksen jäsen (vihr)
Espoo