Erävoitto avoimuudelle: Case Omnia

Erävoitto avoimuudelle Espoossa! Kaupunginhallitus hyväksyi eilen äänin 10-4 esitykseni, että tulevassa Omnia-osakeyhtiössä sovelletaan julkisuuslakia. Ammatillista koulutusta ja vapaata sivistystyötä Espoossa toteuttavan Omnian toiminta ollaan tulevaisuudessa siirtämässä yhtiömuotoon.

Ei ole mitenkään tavatonta, että kuntaomisteisen koulutusosakeyhtiön toiminnan julkisuus on laajaa – itse asiassa se on varsin johdonmukaista suhteessa esimerkiksi Espoonkin omistamiin Laureaan ja Metropoliaan. Vastaavasti säädetään nimittäin mm. ammattikorkeakoululaissa.

Osakeyhtiöiden toiminnan avoimuus on edellytys vaikuttavalle omistajaohjaukselle. Tämän merkitys korostuu entisestään, kun yhä useampia kunnan toimintoja siirtyy yhtiöihin. Avoimuutta onkin syytä lisätä myös muissa kaupungin omistamissa yhtiöissä. Kaupunginhallituksen enemmistö onneksi näki tässä mahdollisuuden rakentaa uuteen yhtiöön heti alusta pitäen avointa toimintakulttuuria.