Ensimmäiset askeleet kohti aidosti maksutonta toisen asteen koulutusta

Kaupunginvaltuusto käsitteli 11.6.2018 valtuustoaloitettani aidosti maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta.

“Yllättävät kulut, kuten parin päivän varoitusajalla ilmoitettu maksullinen liikuntatunti, saattoivat tarkoittaa, ettei perheeni syönyt pariin päivään kuin puuroa.”

“Monta kertaa pohdin, mitä syöttää lapsille, kun taas piti hankkia uusi pino kirjoja.”

“Kun jouduin ostamaan uusia kirjoja, äiti suuttui ja sanoi, ettei olisi kannattanut lähteä lukioon.”

Yllä muutamia otteita Maksuton 2. aste -kampanjan keräämistä kokemuksista nuorilta ja perheiltä eri puolilla Suomea. Aihetta käsittelevä kansalaisaloite keräsi tänä keväänä yli 50 000 nimeä ja on nyt eduskunnan käsittelyssä. Monet ratkaisut ovat kuitenkin myös meidän kuntapäättäjien ulottuvilla jo nyt.

Aloitevastauksesta käy ilmi, että vaikka kustannuksia ei pääsääntöisesti koeta espoolaisissa lukioissa ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi, on kuitenkin joitain kymmeniä lukion kesken jättäneitä, joiden eroamisen syitä ei tunneta. Kansallisten tilastojen ja Omniankin antaman vastauksen perusteella keskeytyksiä on ammatillisessa koulutuksessa vielä enemmän.

Itse ajattelen, että yksikin on liikaa.

Kenenkään ei pidä joutua keskeyttämään toisen asteen koulutusta siksi, että rahat eivät riitä.

Kenenkään ei pidä joutua tekemään ala- tai kurssivalintoja sen perusteella, missä kustannukset ovat alhaiset.

Eikä kenenkään pidä joutua tuntemaan syyllisyyttä kouluttautumisestaan perheen tukalan taloustilanteen takia.

Nämä asiat eivät välttämättä näy päälle päin tai käy ilmi tilastoissa. Ne ovat silti todellisia ongelmia.

Olemme Espoo-tarinassa sitoutuneet torjumaan lapsiperheköyhyyttä ja edistämään yhdenvertaisuutta. Siksi toivon, että kaupunginjohtaja kaivaa tämän aloitevastauksen esiin talousarviota valmistellessaan ja että me valtuutetut myös budjettineuvotteluissa teemme saman. Lisäksi toivon, että kaupunki tarttuu jo heti niihin keinoihin, joiden ei tarvitse odottaa budjettipäätöksiä. Esitin seuraavan toivomuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

Valtuusto toivoo, että Espoossa selvitetään oppimateriaalien lainaamista toisen asteen oppilaitosten kirjastoissa sekä tehostetaan aloitevastauksessa kuvatuista tukimuodoista (esim. mahdollisuus hakea avustusta päätelaitteen hankkimista varten) viestimistä opiskelijoille ja perheille.