Ensiaskeleita: innostusta, uusia ihmisiä ja isoja päätöksiä

Valtuustotyö on nyt virallisesti alkanut: ensimmäinen kokous istuttiin maanantaina 28.1.2013.

Huomioita valtuuston kokouksesta:

  • Nimitimme paljon ihmisiä erilaisiin luottamustoimiin. Nimitykset tehtiin puolueiden välisten neuvotteluiden mukaisesti, joskin yksi sekava vääntö erään ohjausryhmän varapuheenjohtajuudesta mahtui mukaan. Äänestyksen jälkeen siinäkin päädyttiin toimimaan yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti, joskin sekaannukset kaupunginhallituksen (KH) päätöksen ja pöytäkirjan välillä eivät juuri jeesineet.
  • Irtauduimme Apotista. Epäilemättä kokouksen ja kenties koko kevään suurin päätös, jota Jyrki Kasvi onkin avannut ansiokkaasti.
  • Myönsimme kaupungin omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen lainalle. Nyt saadaan Suurpeltoon koulu.
  • Hyväksyimme pääkaupunkiseudun kaupunkien uuden yhteistyösopimuksen.
  • Hyväksyimme asemakaavan Matinkylään (Tiistinniitty IIa) ja toivoimme Vihreiden aloitteesta, että jatkovalmistelussa pyörätieverkoston toimivuuteen kiinnitetään huomiota.
  • Saimme vastaukset viime kaudella tehtyihin valtuustokysymyksiin reumapotilaiden hoiden turvaamisesta, laboratoriopalveluiden turvaamisesta sekä lapsiperheille tarjottavista kodin- ja lastenhoitopalveluista. Viimeiseksi mainittu tosin lopulta palautettiin, jotta asiaan saadaan vielä perinpohjaisempi selvitys. Sepä hyvä, sillä matalan kynnykset kotiapupalveluilla voidaan ennaltaehkäistä perheiden syvempää hätää – paitsi inhimillistä, myös taloudellisesti järkevää, siis.
  • Varsinaisen kokouksen ulkopuolella kuulimme ja kyselimme metropolialueen esiselvityksestä. Oma kysymykseni koski suurkuntavaihtoehdossa tuiki tarpeellisen paikallistason demokratian rakentumista ja yleisesti ottaen suuren fuusion toteuttamisen haasteita. Vastaus jäi vähän vaisuksi, mutta pääsen onneksi jatkamaan kyselyä KH:sta käsin.
  • Tylsää: parin ihmisen aloitteesta erilaisiin tarpeettoman tuntuisiin vänkäämisiin käytettiin tajuttoman paljon aikaa, josta johtuen esimerkiksi lapsiperheiden kotiapukysymys jouduttiin juoksemaan läpi pienellä kiireellä.
  • Kivaa: En mokannut äänestyslaitteen kanssa ja aloitin ensimmäisen kello 23:05 pöntössä pitämäni puheenvuoron ystäväni ja pituuskaimani (n. 156,5 cm) Elli Leppisaaren aikanaan lanseeraamilla sanoilla ”Yritän olla lyhyt, ja olenkin.”

Istumalihaksia olen onneksi treenannut erinäisissäkin kokouksissa istumalla, joten yli kello 23 kestänyt kokous ei sinänsä säikäyttänyt. Pitkästä illasta huolimatta olin koko kokouksen ajan aivan täpinöissäni, välillä jännityksestä ja välillä puhtaasti innostuksesta. Koitin kovasti painaa tuon sähköisen tunnetilan mieleen, koska en usko vastaavaa jännää taas ihan hetkeen tulevan eteen.Vuoden päästä käyttelen valtuutetun kojetta eli äänestyslaitetta jo ihan coolisti ja osaavasti, ilman jatkuvaa pelkoa väärän napin painamisesta.

***
Innostava ensimmäinen valtuustoviikko jatkui valtuuston pari päivää kestäneessä strategiaseminaarissa. Kliseisyydenkin uhalla on pakko hehkuttaa seminaarin rakentavaa tunnelmaa, hyviä keskusteluja ja mainiota porukkaa. Kuulimme alustuksia ja ahkeroimme itse Espoo-tarinan eli strategian sekä uusien poikkihallinnollisten kehitysohjelmien parissa.

Ohjelmien on tarkoitus paneutua tiettyihin viiteen aihealueeseen syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti – tehdä sellaista tarkastelua ja ongelmanratkaisua, johon tavallinen linjaorganisaatio ei välttämättä taivu. Valitut aihepiirit tälle valtuustokaudelle ovat nuoret, ikäihmiset, asukkaiden osallistuminen, kestävä kehitys ja kilpailukyky. Uudenlaisen johtamisjärjestelmän käyttöönottoon liittyy tietysti aina haasteita, mutta toivon todella, ja uskonkin, että näiden avulla saadaan jämäkästi ote esimerkiksi nuorten syrjäytymiseen ja väestörakenteen muutokseen liittyvistä ongelmista, innostetaan asukkaat mukaan rakentamaan kaupunkia ja taivutetaan kaupunki entistä vastaanottavaisemmaksi asukkaiden omaehtoiselle toiminnalle, sinkautetaan Espoo edelläkävijäksi ekologisen kestävyyden saralla ja kehitetään jaettavia ratkaisuja muillekin kaupungeille sekä parannetaan yritystoiminnan edellytyksiä.

Ohjelmien syvin olemus ja tarkemmat tavoitteet hahmottuvat pikkuhiljaa tämän kevään ja koko vuoden aikana, niihin siis taatusti palaan vielä. Samoin strategiatyötä tehdään aktiivisesti kevään ajan. Pohjustukseksi valtuustolle esiteltiin aiemmin kerättyjä aineksia mm. asukaskyselystä (pdf). Yksittäisinä huomioina jäivät mieleen mm. se, että ylivoimaisesti eniten mainintoja kyselyssä oli saanut osakseen luonto ja se, että muksuissa toden totta asuu viisautta, sen verran nasevasti olivat ottaneet kaupunginjohtajan pestin haltuun.