Ennaltaehkäisy on inhimillistä ja taloudellisesti järkevää

Puheenvuoroni valtuuston kokouksessa 10.9.2018 budjettikehyksen ja vuoden 2019 veroprosentin yhteydessä.

Lastensuojelun tarve on kääntynyt jo jokin aika sitten kasvuun. Ei vain Espoossa, vaan eri puolilla Suomea. Se, että kyse on valtakunnallisesta ongelmasta, ei kuitenkaan lohduta niitä espoolaisia lapsia ja nuoria, jotka eivät voi hyvin. Meidän on autettava lapsiamme ja nuoriamme täällä, ja nyt.

Paljon tietysti teemmekin. Mutta vielä emme ole tehneet tarpeeksi.

Tiedämme, että lastensuojelun raskaampien palveluiden, kuten kiireellisten sijoitusten, taustalla on monesti joko lasten ja nuorten tai heidän huoltajiensa mielenterveyden häiriöitä ja päihdeongelmia. THL:n mukaan lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvien ongelmien juurisyitä ovat mielen hyvinvoinnin ongelmat, yksinäisyyden kokemus ja perhetilanne.

Me ihmiset tarvitsemme silloin tällöin tukea esimerkiksi jaksamiseen, mielen hyvinvointiin, yhteisöön kiinnittymiseen ja vanhemmuuteen. Ja se on täysin inhimillistä. Jotta apu olisi kaikkein vaikuttavinta, sitä tulisi saada oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä.

Noin puolet mielenterveyden ongelmista alkavat jo ennen 15 vuoden täyttämistä ja noin kaksi kolmasosaa ennen 20 vuoden täyttämistä. Tässä ei ole kyse ongelmista, jotka koskettavat joitain muita jossain kaukana. Joka toinen suomalainen kärsii mielenterveyden häiriöstä jossain elämänsä vaiheessa. Asia koskettaa meistä jokaista.

Asian ydin on tämä:

Raskaampien palveluiden tarve on tällä hetkellä niin kova, että käännettä kevyempien palveluiden suuntaan on todella vaikeaa saada aikaan. Kun budjettiraami on liian tiukka, ennaltaehkäisevät palvelut joutuvat aina väistymään, vaikka juuri niiden avulla raskaampien – ja kalliimpien – palveluiden tarvetta voitaisiin vähentää.

Siksi tarvitsemme nyt poliittista johtajuutta, poliittisen päätöksen siitä, että ennaltaehkäisevistä palveluista ei enää tingitä.

Että lasten, nuorten ja aikuisten matalan kynnyksen mielenterveys- ja terapiapalvelut sekä perheiden tukipalvelut, kuten perhesosiaalityö ja perheneuvola, eivät joudu väistymään.

Että me rohkenemme satsata näihin vaikuttaviin ennaltaehkäiseviin palveluihin, sillä se on paitsi inhimillisesti, myös taloudellisesti järkevää.

Moni täällä puhuu Espoon rajusta velkataakasta – eikä syyttä. Ei kukaan meistä halua jättää tämän päivän tai tulevaisuuden lapsille rikkinäistä kaupunkia.

Mutta en myöskään halua, että ne tämän päivän tai tulevaisuuden lapset joutuvat elämään rikkinäistä elämää. Ja varmaa on, että se tulee pitkässä juoksussa vielä paljon kalliimmaksi.

Vihreiden ja SDP:n esitys maltillisesta veroasteen (0,25%-yks) nostosta itse asiassa myös vähentää velanottoa, joten sikäli se on myös kaikkien nopeaa velkaantumista karsastavien näkökulmasta hyvä esitys. Esitimme, että kehykseen lisätään vuosittain 18 miljoonaa euroa siten, että 5 miljoonaa euroa kohdistetaan sivistystoimeen (5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu, avustajat), 5 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveystoimeen (lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveys- ja terapiapalvelut, perheiden tukipalvelut, vanhusten palvelut) ja 8 miljoonaa euroa velanoton vähentämiseen.