Yksi suomalaisen yhteiskunnan hienoimmista tavoitteista on se, ettei ketään jätetä ulkopuolelle. Olemme rakentaneet hyvinvointivaltion varmistamaan, että jokaisella on mahdollisuus tavoitella onnellisuutta ja osallistua. Haluan tehdä töitä sen eteen, että näin on myös tulevaisuudessa.

Politiikassa minua innostaa mahdollisuus rakentaa hyvää nykypäivää ja parempaa huomista. Uskon, että Suomesta – ja maailmasta – voidaan tehdä parempi paikka meille kaikille. Haluan pysäyttää ilmastonmuutoksen, rakentaa toimivia kaupunkeja, raivata tilaa uuden luomiselle, lisätä päätöksenteon avoimuutta sekä pitää huolta luonnosta ja ihmisistä. Eduskunnassa paiskisin töitä muun muassa koulutuksen, nuorten, tieteen ja taiteen, teknologian, terveyden sekä oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden puolesta.

Koulutuksella osaamista, työtä ja tasa-arvoa

Koulutus, tiede, taide ja sivistys ovat Suomen vahvuuksia, joihin kannattaa panostaa. Pidetään kiinni maksuttomasta koulutuksesta ja hyvistä opettajista, huolehditaan jokaiselle jatkopolku peruskoulun jälkeen ja uudistetaan koulua vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Lue lisää koulutusteemasta.

Puretaan työelämän kynnykset ja lasikatot

Vinhaa vauhtia uudistuvassa työelämässä tarvitaan uudenlaista turvaa ja osaamista sekä tekoja tasa-arvon puolesta. Tehdään kaikesta työstä kannattavaa siirtymällä perustuloon, lisätään täydennyskoulutusta sekä puretaan aktiivisesti epätasa-arvoa ylläpitäviä rakenteita ja eri alojen sukupuolittuneisuutta. Lue lisää työ- ja tasa-arvoteemasta.

Tulevaisuuden hyvinvointia ja teknologiaa

Hyvinvointivaltio on pohjoismainen menestystarina, josta on pidettävä huolta myös tulevaisuudessa. Vapautetaan aikaa inhimillisille kohtaamiselle ottamalla käyttöön uutta teknologiaa. Huolehditaan perusterveydenhuollon ja matalan kynnyksen palveluiden saatavuudesta. Lue lisää hyvinvointi- ja teknologiateemasta.

Avoimuutta ja parempaa päätöksentekoa

Suhtaudun politiikkaan kuten elämään muutenkin: myönteisesti, analyyttisesti ja ratkaisukeskeisesti. Voivottelulla tämä maailma ei pelastu. Jotta onnistumme palauttamaan ihmisten luottamuksen hyvinvointivaltioon ja toteuttamaan tarvittavia uudistuksia, meidän täytyy palauttaa ihmisten luottamus myös politiikkaan. Korvataan tempoilu johdonmukaisella, tietoon perustuvalla päätöksenteolla. Luovutaan vanhentuneista toimintatavoista. Vahvistetaan nuorten roolia päätöksenteossa. Lisätään avoimuutta ja ihmisten vaikutusmahdollisuuksia.