page.php CV ja sidonnaisuudet | Saara Hyrkkö

CV ja sidonnaisuudet

Nykyiset luottamustoimet

Espoon kaupunki:
Kaupunginvaltuutettu 2013-
Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja 2017-
HSL:n hallituksen varajäsen 2017-

Aiemmat luottamustoimet

Espoon kaupunki:
Kaupunginhallituksen jäsen 2013-2017
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston jäsen 2013-2014
Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen 2015-2017
Kaupunginhallituksen edustaja varhaiskasvatusjaostossa 2013-2017
Kaupunginhallituksen varaedustaja kaupunkisuunnittelulautakunnassa 2013-2017

Vihreä liitto rp:
Puoluehallituksen jäsen 2013-2017
Koulutuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja 2014-2017

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta:
Edustajiston jäsen 2009, 2012-2013 (varajäsen 2014-2015)
Hallituksen puheenjohtaja 2011
Hallituksen jäsen 2010

Muut:
Hallituksen jäsen, Espoon Vihreät
Hallituksen jäsen, Aaltovihreät
Valtuuston jäsen 2012-2013, Tekniikan Akateemiset TEK
Valtuuskunnan jäsen 2012-2013, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS
Teekkarijaoston jäsen 2009, Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta TKY
Fuksitoimikunnan jäsen 2008-2009, TKY
Hallituksen jäsen 2008, Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta SIK
Hallituksen jäsen, Partiolippukunta Koudat ry

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

Pääsihteeri, Suomen Lukiolaisten Liitto

Taloudellinen asema

Omistusasunto yhdessä aviopuolison kanssa (50 % osuus), asuntolaina
Opintolaina
Arjen Sanat Oy (20 % omistus)