Aluevaaleista mielenterveysvaalit, eikö niin?

Matalan kynnyksen mielenterveyspiste joka kuntaan ja terapiatakuu koko maahan. Lisää psykologeja kouluihin ja riittävästi voimavaroja perheiden tukemiseen. Aluevaaleista mielenterveysvaalit. Siinä hyvin lyhyt versio mun to do -listasta mielenterveyspolitiikan saralla. Aika moni näistä on tavalla tai toisella saatu jo käyntiin, mutta työnsarkaa on vielä vaikka kuinka.

Tänään vietetään mielenterveyspäivää. Jokainen meistä tuntee jonkun, joka kamppailee tai on kamppaillut mielenterveyden haasteiden kanssa. Mielenterveyden ongelmat ovat yleisin syy jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle. Vaikka ymmärrys mielenterveyteen liittyvistä ongelmista on kohentunut, ongelmista kärsivät kohtaavat yhä arvostelua ja moralisointia, joka pahimmillaan estää hoitoon hakeutumisen. Tähän tarvitaan muutos.

Tammikuun aluevaaleissa ja uusilla hyvinvointialueilla on mahdollisuus antaa mielenterveys- ja päihdepalveluille nykyistä suurempi painoarvo sosiaali- ja terveyspalveluiden paletissa. Tärkeintä on varmistaa, että apua ja tukea saa heti ja matalalla kynnyksellä. Olennaista on myös siirtää painopistettä ennaltaehkäisyyn, parantaa palveluiden saatavuutta ja vahvistaa moniammatillista yhteistyötä.


Mielenterveyteen panostaminen on erityisen tärkeää nyt koronan jälkimainingeissa. Tämä aika on kolhinut monen mieltä. Osan kohdalla pandemiaa edeltänyt pahoinvointi on entisestään syventynyt. Useat tarvitsevat kannattelua nyt ja vielä jonkin aikaa. Tiedämme aiemmista kriiseistä, että tuentarve voi puskea pintaan myös viiveellä. Siihenkin meidän on oltava valmiita.