Aluevaaleissa äänestetään tasa-arvosta

Muutaman viikon päästä valitaan historian ensimmäiset aluevaltuustot huolehtimaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, katkaisemaan hyvinvointierojen kasvu ja kehittämään hyvinvointivaltiota.

Aluevaaleissa on myös mitä suurimmassa määrin kyse tasa-arvosta. Siksi päättäjiksi tarvitaan ihmisiä, jotka palavat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiselle. Vihreät feministit ovat luottovalinta puolustamaan yhdenvertaisia palveluita, mahdollisuutta tulla kohdatuksi omana itsenään ja oikeutta saada tukea elämän eri hetkissä.

Tässä vain muutama esimerkki tasa-arvokysymyksistä, joiden suunta ratkaistaan tammikuun aluevaaleissa:

Laadukkaat ja monipuoliset seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut kaikille?

Oikeus päättää omasta kehostaan ja oikeus seksuaali- ja lisääntymisterveyteen kuuluvat jokaiselle. Aluevaltuustoissa linjataan elintärkeiden seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluiden järjestämisestä. Siis esimerkiksi siitä, tarjotaanko nuorille maksutonta ehkäisyä ja laadukasta seksuaalineuvontaa, missä pääsee synnyttämään, kohtaako neuvolassa tutun hoitajan sekä millaista tukea on saatavilla perheellistymiseen, lapsettomuuteen ja vauva-arjessa jaksamiseen. Olennaista on huolehtia, että palveluissa huomioidaan myös vammaisten oikeudet, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ja perheiden moninaisuus.

Tehokkaita toimia naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan?

Joka kolmas suomalainen nainen on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppaninsa taholta. Hyvinvointialueilla tehdään myös väkivallan vastaista työtä ja huolehditaan väkivallan uhrien, tekijöiden ja todistajien palveluista ja tukemisesta. Alueiden on luotava pysyvät väkivallan vastaisen työn rakenteet ja toimintatavat, jotta kukaan ei jää yksin kokemustensa kanssa. Jokaisella hyvinvointialueella on oltava väkivallan vastainen toimintaohjelma, jossa huomioidaan erityisesti naisiin kohdistuvan väkivallan uhka.

Työhyvinvointia ja parempia työoloja naisvaltaisille aloille?

Hyvinvointialueet ovat merkittäviä työnantajia monille naisvaltaisilla aloilla työskenteleville ammattilaisille. Aluevaltuutetuilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaiset työolot alueelle luodaan, panostetaanko hyvään johtamiseen ja pidetäänkö työntekijöiden jaksamisesta huolta. Etenkin korona-aikana hoitajat, lääkärit ja monet muut sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat joutuneet venymään äärimmilleen, mutta monen työ on jo ennen koronaa ollut erittäin kuormittavaa. Työvoimapula on jo nyt todellisuutta sosiaali- ja terveysalalla, eikä sitä ole mahdollista ratkaista, jos työn arvostusta ja houkuttelevuutta ei saada kuntoon.

Blogi on julkaistu ensimmäistä kertaa Vihreiden naisten sivuilla 4.1.2022.