Älä ikäänny, opiskelija

HSL:n hallitus päätti tänään, että yli 29-vuotiaat opiskelijat eivät enää saa opiskelija-alennusta. Vihreiden Sirpa Hertell esitti, että edes nykytila olisi säilytetty (30 vuotta täyttäneet ovat tähän asti saaneet opiskelija-alennuksen, jos heillä on Kelan opintotukipäätös), mutta esitys kaatui äänin 8-6. Vihreiden lisäksi opiskelija-alennuksen säilyttämistä tukivat vasemmistoliiton ja rkp:n helsinkiläiset edustajat sekä yksi demari, espoolainen Martti Tieaho.

On jokseenkin erikoista, että HSL katsoo asiakseen normittaa sitä, minkä ikäisenä ihmisten tulisi opiskella. Koulutuspolitiikka kun ei ole tyypillisesti kuulunut HSL:n rooteliin. Sen sijaan HSL:n valmistelumateriaalissa todetaan: ”HSL:n hallituksen tavoitteena on ollut, että tulevaisuudessa HSL myöntäisi alennus- ja vapaalippuja tai oikeuksia matkustaa ilman lippua vain liikennepoliittisin perustein.

Aiemmin yli 29-vuotiaiden opiskelija-alennuksen ehto on ollut Kelan myönteinen opintotukipäätös. Yli 29-vuotiaiden alennuksesta luopumista on käsittääkseni perusteltu ”väärinkäytöksillä” eli sillä, että ihmiset hakevat opintotukipäätöksen ja peruvat tuet heti opiskelija-alennuksen saatuaan. Missään ei ole kuitenkaan osoitettu, kuinka paljon tätä tapahtuu – saati että olisi selvitetty, onko kyse salarikkaiden kikkailusta vai onko tukien perumisen taustalla kuitenkin inhimillisiä ja järkeviä syitä, jotka eivät välttämättä poista tarvetta opiskelija-alennukselle. Sikäli, kun aiempi järjestely oli HSL:lle liian kuormittava, looginen ratkaisu olisi ollut luopua opintotukipäätöksen vaatimuksesta.

Yleinen kustannustaso ja erityisesti asumisen kustannukset pääkaupunkiseudulla ovat todella korkeat ja suhteessa opiskelijoiden sosiaaliturvan (opintoraha + asumislisä 499,60€/kk) tasoon suorastaan kohtuuttoman suuret. Opiskelijan budjetissa pienet helpotukset, kuten ateriatuki ja joukkoliikenteen opiskelija-alennukset, ovat aivan elintärkeitä. Toimiva ja saavutettava joukkoliikenne on monille myös opintojen suorittamisen edellytys, kun kampukset ja opiskelija-asunnot saattavat sijaita eri puolilla pääkaupunkiseutua. Tämä ei ole iästä riippuva asia.

Kolmenkympin ikärajaa ei perustella materiaalissa mitenkään. Näin materiaali toteaa: ”30 vuotta täyttäneitä opiskelijoita arvioidaan olevan HSL-alueella noin 3600–3800 henkeä. Iäkkäimmät ovat syntyneet 1930-luvulla.” Oheinen hieman epäselvä kuvaaja tosin kertoo, että valtaosa kolmenkympin ylittäneistä opiskelijoista on vain hieman yli 30-vuotiaita. En ole ihan vakuuttunut siitä, kuinka relevantteja nuo kaikkein iäkkäimmät ovat tämän kysymyksen kannalta. Eivät taida olla.

C:\Users\98650314\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\AFD7E2AB.tmp

Mikäli päätöksen taustalla toisaalta olisikin pelko ”ikiopiskelijoiden” rynnistyksestä lippuluukuille, lienee tarpeen muistuttaa HSL:ää viime vuosien aikana voimaan astuneista uudistuksista, kuten vaikkapa opintoaikojen rajauksesta ja opintotuen opintopisterajojen kiristyksistä.

Olen pyytänyt HSL:ltä päätöksen taustalla olevia laskelmia siitä, kuinka paljon yli 29-vuotiaita opiskelija-alennuksen hyödyntäjiä on tähän asti ollut (ja miten nämä jakautuvat eri ikäisten välille), kuinka paljon näin em. ”väärinkäytöksiä” on todellisuudessa ollut, kuinka suuret säästöt päätöksestä lasketaan saatavan ja kuinka paljon opiskelija-alennuksen ikärajan poistaminen olisi vähentänyt lipputuloja. Näitä tietoja ei kokousmateriaaleista löytynyt, mikä jo itsessään on vähän erikoista.

Viime kädessä kyseessä on toki poliittinen päätös, ja voi hyvin olla ettei kyseisiä laskelmia ole edes tehty. Herää vain kysymys, miksi HSL:n hallituksen enemmistö intoutuu yhtäkkiä tekemään päätöksiä epämääräisin ja huterin koulutuspoliittisin perustein.